حجت الاسلام پژمانفر مطرح کرد ؛

جهش تولید نیازمند عزم جدی است

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: با روال معمولی و عادی موجود امکان تحقق شعار سال به سادگی میسر نیست، باید عزم جدی شکل بگیرد و ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.

ایسنا؛ حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در خصوص شعار سال 99، اظهار کرد: سالیانی است که ما در یک تقابل جدی با جریان استکبار در عرصه اقتصادی قرار گرفتیم و همان‌طور که رهبر انقلاب از نزدیک و به ریز شاهد این تقابل هستند، مسیر کشور را در جهت مسائل اقتصادی تعیین کردند و توصیه‌ها و تاکید ایشان این بود که ما باید بتوانیم از این جهت کشور را تقویت کنیم.

وی افزود: ایشان هر سال با تعابیر مختلفی همچون رونق اقتصاد، حمایت از تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی و تعابیر مختلف به این موضوع تاکید می‌کردند و امسال یازدهمین سالی است که به این موضوع ورود پیدا کردند. آنچه در این عرصه موجب پیشرفت ما خواهد بود، این است که در این تقابل، موقعیت و توانمندی خود را حفظ کنیم و توانمندی به تولید است، به همین دلیل سال گذشته را سال حمایت از تولید ملی قرار دادند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازمه این تولید نیز این بود که برخی اقدامات اساسی صورت بگیرد، یعنی حمایت به این معنا که قوانین مورد احتیاج از طرف مجلس قرار داده شده، موانع این مسیر برطرف می‌شد و ما می‌توانستیم حمایت واقعی از تولید را شکل دهیم. اگرچه اقداماتی صورت گرفت، اما بسیار کم و ناچیز بود که باید امسال این کار را با جدیت بیشتری انجام دهیم.

پژمانفر بیان کرد: اصل مساله این است که در یک رقابت عادی نمی‌توانیم برای خودمان امتیاز کسب کنیم، بلکه لازمه‌اش این است که این حمایت شتاب پیدا کند و رقابت با جدیت بالایی صورت گیرد که موجب پیشرفت کشور ما باشد، کمااینکه در عرصه‌های دیگر هم توانستیم بر اساس شتابی که در عرصه‌های مختلف مانند تولید علم و مباحث نظامی و هسته‌ای داشتیم، این کار را انجام دهیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای شتاب دادن برخی قوانین، برطرف کردن موانع و یک‌سری اقداماتی لازم است که دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا امسال این اقدامات را داشته و شاهد حمایت از تولید داخلی و ملی و شتاب این مساله در داخل کشور باشیم.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم موانعی که در این موضوع وجود دارد را برطرف کنیم، عنوان کرد: هزینه‌های سرباری بر تولید داخلی ما تحمیل می‌شود که این هزینه‌های سربار اساسا قدرت مقاومت را از بین می‌برد، به طور مثال هزینه‌های بیمه بانکی، سودهای بانکی و بسیاری از این عوامل باعث شده که این قدرت را از ناحیه افراد از بین ببرد. این موارد هزینه‌ها در داخل کشور را تا بیش از 30 درصد زیاد می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قطعا مجلس نیز باید در این راستا اقداماتی داشته باشد تا بتوانیم در این موضوع اقدامات مناسبی انجام دهیم و تلاش ما این خواهد بود که این کار را انجام شود. مهم اراده‌ای است که در این موضوع وجود ندارد، وگرنه قوانین موجود ما می‌تواند حمایت جدی در این عرصه داشته باشد. با همین روال معمولی و عادی امکان این موضوع به سادگی میسر نیست، باید عزم جدی شکل بگیرد و ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.

پژمانفر: تحقق شعار سال نیازمند عزم جدی است


ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: با روال معمولی و عادی موجود امکان تحقق شعار سال به سادگی میسر نیست، باید عزم جدی شکل بگیرد و ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شعار سال 99، اظهار کرد: سالیانی است که ما در یک تقابل جدی با جریان استکبار در عرصه اقتصادی قرار گرفتیم و همان‌طور که رهبر انقلاب از نزدیک و به ریز شاهد این تقابل هستند، مسیر کشور را در جهت مسائل اقتصادی تعیین کردند و توصیه‌ها و تاکید ایشان این بود که ما باید بتوانیم از این جهت کشور را تقویت کنیم.

وی افزود: ایشان هر سال با تعابیر مختلفی همچون رونق اقتصاد، حمایت از تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی و تعابیر مختلف به این موضوع تاکید می‌کردند و امسال یازدهمین سالی است که به این موضوع ورود پیدا کردند. آنچه در این عرصه موجب پیشرفت ما خواهد بود، این است که در این تقابل، موقعیت و توانمندی خود را حفظ کنیم و توانمندی به تولید است، به همین دلیل سال گذشته را سال حمایت از تولید ملی قرار دادند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازمه این تولید نیز این بود که برخی اقدامات اساسی صورت بگیرد، یعنی حمایت به این معنا که قوانین مورد احتیاج از طرف مجلس قرار داده شده، موانع این مسیر برطرف می‌شد و ما می‌توانستیم حمایت واقعی از تولید را شکل دهیم. اگرچه اقداماتی صورت گرفت، اما بسیار کم و ناچیز بود که باید امسال این کار را با جدیت بیشتری انجام دهیم.

پژمانفر بیان کرد: اصل مساله این است که در یک رقابت عادی نمی‌توانیم برای خودمان امتیاز کسب کنیم، بلکه لازمه‌اش این است که این حمایت شتاب پیدا کند و رقابت با جدیت بالایی صورت گیرد که موجب پیشرفت کشور ما باشد، کمااینکه در عرصه‌های دیگر هم توانستیم بر اساس شتابی که در عرصه‌های مختلف مانند تولید علم و مباحث نظامی و هسته‌ای داشتیم، این کار را انجام دهیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای شتاب دادن برخی قوانین، برطرف کردن موانع و یک‌سری اقداماتی لازم است که دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا امسال این اقدامات را داشته و شاهد حمایت از تولید داخلی و ملی و شتاب این مساله در داخل کشور باشیم.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم موانعی که در این موضوع وجود دارد را برطرف کنیم، عنوان کرد: هزینه‌های سرباری بر تولید داخلی ما تحمیل می‌شود که این هزینه‌های سربار اساسا قدرت مقاومت را از بین می‌برد، به طور مثال هزینه‌های بیمه بانکی، سودهای بانکی و بسیاری از این عوامل باعث شده که این قدرت را از ناحیه افراد از بین ببرد. این موارد هزینه‌ها در داخل کشور را تا بیش از 30 درصد زیاد می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قطعا مجلس نیز باید در این راستا اقداماتی داشته باشد تا بتوانیم در این موضوع اقدامات مناسبی انجام دهیم و تلاش ما این خواهد بود که این کار را انجام شود. مهم اراده‌ای است که در این موضوع وجود ندارد، وگرنه قوانین موجود ما می‌تواند حمایت جدی در این عرصه داشته باشد. با همین روال معمولی و عادی امکان این موضوع به سادگی میسر نیست، باید عزم جدی شکل بگیرد و ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار، بیماری کرونا، ویروس کرونا