حضرت پور مطرح کرد ؛

اهمیت تقویت بازارهای رقابتی در شرایط تحریمی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اهمیت تقویت بازارهای رقابتی در شرایط تحریمی تاکید و تصریح کرد: افزایش کیفیت تولید نیروی محرکه تحقق جهش تولید می شود و دست ایران را برای رقابت در بازارهای منطقه ای و بین المللی پر می کند.

 خبرگزاری خانه ملت ؛ روح الله حضرت پوردرباره نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید" گفت: این که رهبر معظم انقلاب در سال 99 مقوله جهش در تولید را مدنظر قرار دادند باید در تمامی حوزه ها اعم از کشاورزی و صنعت و غیره مورد دقت باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت تقویت بازارهای رقابتی در شرایط تحریمی تصریح کرد: افزایش کیفیت تولید نیروی محرکه تحقق جهش تولید می‌شود و دست ایران را برای رقابت در بازارهای منطقه ای و بین المللی پر می‌کند.

حضرت پور با بیان این که در شرایط تحریم تمرکز بر حوزه های غیرنفتی از اهمیت زیادی در زمینه تقویت تولید داخلی و بهبود سطح معیشتی مردم موثر است، گفت: توجه به بازارهای منطقه ای و کشورهای همجوار در شرایطی که تحریم های آمریکا عرصه بین المللی را هدف قرار داده است، اهمیت زیادی دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این رابطه خاطرنشان کرد: تاکید ریاست مجلس بر توسعه بازار های صادراتی به واسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و کیفیت تولیدات با توجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ کشور که در اولویت های 10 گانه در ارتباط با تاکید بر ظرفیت های قانونی و پژوهشی برای تحقق «جهش تولید» ، در همین راستا است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از سرمایه های سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای هم جوار می رود در حالی که باید با حمایت از این سرمایه گذاران و هدایت سرمایه ها و نقدینگی آن ها به سمت تولید داخلی هم اقتصاد کشور را تقویت کنیم و هم با ارتقاء تولیدات داخلی حضور رقابتی در بازارهای کشورهای همسایه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه همسایگان جمهوری اسلامی ایران در واقع فرصت های ویژه اقتصادی برای کشور ما به شمار می رود ، گفت: دولت ایران باید شرایط حضور موثر اقتصادی به ویژه بخش خصوصی، سرمایه گذاران و صادر کنندگان خدمات بخش فنی و مهندسی را در کشورهای عراق و سوریه تسهیل کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکترعلی لاریجانی ، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه به کمیسیون ویژه حمایت تولید ملی و مرکز پژوهش های مجلس با ابلاغ اولویت های ۱۰ گانه بر ظرفیت های قانونی و پژوهشی «جهش تولید» تاکید کرد./

پایان پیام

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار، رقابت