حسینی شاهرودی مطرح کرد ؛

جهش تولید موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه "جهش تولید" شاه کلید خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است، گفت: تولید داخلی رفاه اجتماعی و ارتقا معیشت مردم را رقم می زند.

  خبرگزاری خانه ملت ؛ سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید"، گفت: جهش تولید شاه کلید خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است، مقام معظم رهبری در سال گذشته بر رونق تولید تاکید داشتند اما سال جاری را "جهش تولید" نامگذاری کردند زیرا رونق تولید کافی نبوده و نیاز است همه نهادها تمام توان خود را برای حرکت جهنده به سوی بهبود وضعیت تولید به کار برند.

جهش تولید موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم می شود

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در قانون بودجه سال 99 اعتباراتی حاصل از فروش نفت پیش بینی شده است اما همان گونه که در سال 98 فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به کشور با سختی انجام گرفت، امسال نیز فروش آن و انتقال درآمدهای حاصل شده به کشور با شرایط به مراتب سخت تری همراه خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت در سال جاری را فرصتی ارزشمند دانست و اظهار کرد: کشور نمی‌تواند اقتصاد بدون نفت را تجربه کند مگر اینکه توجه ویژه ای به تولید شود، جهش تولید از یک سو می تواند منجر به اشتغالزایی و از سوی دیگر موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.

تولید داخلی منجر به رشد اقتصادی می‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تولید داخلی منجر به رشد اقتصادی شده و این امر در نهایت رفاه اجتماعی و ارتقا معیشت مردم را رقم می زند./

پایان پیام

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار