یوناتن بت کلیا مطرح کرد ؛

ضرورت اجرای هر چه سریع تر قانون مالیات بر خانه های خالی

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی سازمان امور مالیاتی باید سامانه ملی املاک و اسکان را عملیاتی کند، بنابراین با توجه به شرایط بازار مسکن، این سامانه در سال جاری باید عملیاتی شود تا بازار مربوطه هم از نظر نظام عرضه و تقاضا و هم از نظر قیمت به سمت تعادل حرکت کند.

  خبرگزاری خانه ملت ؛ یوناتن بت کلیابا اشاره به ضرورت اجرای هر چه سریع تر قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور، گفت: این موضوع واضح و مبرهن است که ساماندهی خانه های خالی موجب بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد شد.


نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده، در شرایط کنونی حدود سه میلیون واحد خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد، همچنین حدود 500 هزار واحد مسکونی نیز در تهران خالی از سکنه است.

وی افزود: خوشبختانه بعد از تأخیر 4 ساله در اجرای قانون ساماندهی خانه های خالی از سکنه، وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان کشور را طراحی و رونمایی کرد، حال طبق اظهارات اخیر وزیر راه، اطلاعات لازم برای اجرای این سامانه از جمله اطلاعات مربوطه به خانه های خالی جمع آوری شده است.

بت کلیا تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان امور مالیاتی موظف به عملیاتی کردن سامانه ملی املاک و اسکان است، بنا براین با توجه به شرایط بازار مسکن، این سامانه در سال جاری باید عملیاتی شود تا بازار مربوطه هم از نظر نظام عرضه و تقاضا و هم از نظر قیمت به سمت تعادل حرکت کند.

ساماندهی مالیاتی بازار مسکن نگاه سرمایه ای به بازار را کاهش می دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: ساماندهی بازار مسکن در شرایط کنونی بسیار ضروری است، در شرایط کنونی نگاه خریداران مسکن به بازار بیشتر سرمایه ای است، در حالی که رویکرد بازار باید مصرف گرا باشد، از این رو اجرای قوانینی مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و قانون مالیات بر عایدی سرمایه می تواند از بروز نگاه های سرمایه ای به بازار مسکن بکاهد، زیرا صرفه اقتصادی این اقدامات با اجرای قوانین مذکور کاهش می یابد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار، تعرفه های مالیاتی، درآمدهای مالیاتی