قوامی مطرح کرد ؛

با دیپلماسی اقتصادی می توان در ایام کرونایی نیز بنزین صادر کرد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است کشورهای همسایه همچنان خواهان بنزین ایران هستند لذا با دیپلماسی اقتصادی می توان در ایام کرونایی نیز بنزین صادر کرد.

  خبرگزاری خانه ملت ؛ هادی قوامی با اشاره به راهکارهای صادرات بنزین صرفه‌جویی شده در روزهای کرونایی، گفت: صادرات روزانه 45 تا 50 میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی شده، می‌تواند منبع درآمد بسیار مناسبی برای کشور در این روزها باشد چراکه کسری بودجه سال 99 به دلیل افت قیمت نفت و عدم وصول مالیات‌ها مشهود است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رایزنی و دیپلماسی مناسب اقتصادی با کشورهای همسایه می‌تواند این فرصت‌ را بالفعل کرده و منجر به فروش بنزین در ایام سخت اقتصادی کنونی شود، افزود: دولت باید برای صادرات بنزین مازاد تلاش بیشتری کند چراکه درغیر این صورت امکان کاهش تولید بسیار است، بهتر است از میزان تولید کاسته نشود بلکه با تدبیر از فرصت پیش آمده برای صادرات و ارزآوری بیشتر استفاده کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت هر قدر در این شرایط بنزین بیشتری صادر کند منفعت بیشتری را عاید کشور کرده است، افزود: باتوجه به محدودیت‎‌ها یکی از مسائلی که وجود دارد ذخیره سازی بنزین تولیدی است؛ لذا باید حل شود همچنین به دنبال مشتری و ایجاد درآمد برای کشور بود و دولت باید به صادرات بنزین توجه بیشتری داشته باشد./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

برچسب ها

اخبار برگزیده، بنزین، بنزین پتروشیمی ها، توسعه صادرات، توسعه صادرات غیر نفتی