خبر

مسیر شما: اخبار تحریم ها علیه برخی از کشورها به خصوص ایران برای جامعه جهانی مفهومی ندارد
تحریم ها علیه برخی از کشورها به خصوص ایران برای جامعه جهانی مفهومی ندارد

سید ابوالفضل موسوی بیوکی تاکید کرد که امروز دنیا در حال دگرگونی است و بحث تحریم ها علیه برخی از کشورها به خصوص ایران برای جامعه جهانی مفهومی نداشته و قطعا هر کس بر روی تحریم در شرایط کنونی پافشاری کند، حقوق بشر را زیرپاگذاشته است.

ایسنا؛ سید ابوالفضل موسوی بیوکی با اشاره به درس هایی که کشورهای جهان باید از شیوع کرونا بگیرند، بیان کرد: هنوز یک سوال در محافل سیاسی و علمی بی پاسخ مانده است و آن این است که آیا ویروس کرونا ساخته دست بشر است و یا همانند سایر بیماری های همه گیر تاریخ از طبیعت نشات گرفته است. اینکه این ویروس ساخته دست بشر است تحلیل قوی به دنبال دارد اما از طرف دیگر خود آمریکایی‌ها امروز بیش از هر کشور دیگری با این ویروس درگیر بوده و آمار بالایی دارند.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر گفته می شود که شاید این ویروس از سوی برخی کشورها ساخته شده که این هم باز جای بحث و تحلیل دارد. اما آنچه که امروز مشخص است بیش از ۲۰۰ کشور در دنیا با این ویروس روبه رو شده و یک پدیده عمومی است که کل دنیا را درگیر کرده است.

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: ما شاهد هستیم که سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی آمادگی لازم برای رویارویی با این وضعیت را نداشت و رفتارهای حکومت ها و دولت ها متناقض بوده و نمی دانند که باید چه موضعی بگیرند.

وی در ادامه تاکید کرد: امروز دنیا در حال دگرگونی است و بحث تحریم ها علیه برخی از کشورها به خصوص ایران برای جامعه جهانی مفهومی نداشته و قطعا هر کس بر روی تحریم در شرایط کنونی پافشاری کند، حقوق بشر را زیرپاگذاشته و جامعه جهانی این را نمی پذیرد. ما نیز باید به گونه ای رفتار کنیم که در این بیداری جهانی خودمان را پیدا کنیم.

نظر شما
مشخصات خبر