تربتی نژاد مطرح کرد؛

ضرورت ایجاد رزمایش گسترده مواسات در ماه مبارک رمضان برای یاری رساندن به افراد کم بضاعت و نیازمندان

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس در مورد طرح رزمایش کمک به نیازمندان گفت: ما یک کشور اسلامی هستیم و روحیه وحدت در ما بالاست. چنین کمک هایی که ایده آن از سخنان مقام معظم رهبری شروع شد، در کشور ما کارایی دارد و خوب پا می گیرد.

 ایسنا؛ نورمحمد تربتی‌نژاد با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر ضرورت ایجاد رزمایش گسترده مواسات در ماه مبارک رمضان برای یاری رساندن به افراد کم‌بضاعت و نیازمندان گفت: نوعی کمک به نیازمندان وجود دارد که ساختاری بوده و به دولت مربوط می‌شود. در این نوع کمک، دولت‌ها مبالغی را به حساب شهروندان می‌ریزند و مردم هر کاری بخواهند با آن پول انجام می‌دهند. نوع دیگر کمک که اخیرا به خوبی در ایران شکل گرفته، کمک مردمی است و دولتی نیست. این نوع کمک، به خوبی در طرح رزمایش کمک به نیازمندان در حال اجرا است.

این عضو کمیسسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ضمن تأکید بر ضرورت تقویت معنویات و ایجاد همدلی بین مردم اظهار کرد: ما یک‌ کشور اسلامی هستیم و روحیه وحدت در ما بالاست. چنین کمک‌هایی که ایده آن از سخنان مقام معظم رهبری شروع شد، در کشور ما کارایی دارد و خوب پا می‌گیرد. بعضی کشورهای غربی ثروت‌های زیادی دارند و به مردم کمک می‌کنند، اما دولت ما هم تحریم است و هم در تنگنای اقتصادی قرار دارد به همین علت چنین طرح‌هایی می‌تواند به کشور ما کمک کند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس گفت: البته به نظر من قبل از تشریح تجربه و مقایسه وضعیت خودمان، باید از تجربیات جهانی برای کاهش این مشکل استفاده کنیم. پس استفاده از تجربه دیگران، قبل از تشریح، مقایسه و تبلیغ قرار می‌گیرد در عین حال مردم هر جامعه‌ای عملکرد دولت را پیگیری می‌کنند، پس تشریح موفقیت‌های خاص ما ضروری بوده و در وهله بعد می‌توانیم همان موفقیت‌ها را با عملکرد کشورهای دیگر مقایسه کنیم.

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید، بیانات رهبری، بیماری کرونا، فقر، وحدت اسلامی، وحدت ملی، ویروس کرونا