در صحن علنی مطرح شد ؛

سهم وزارتخانه های بهداشت، ورزش و آموزش از بودجه جهت کاهش مصرف دخانیات

نمایندگان مجلس سهم وزارتخانه های بهداشت، ورزش و آموزش را از بودجه جهت جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری ها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی مشخص کردند.

خبرگزاری خانه‌ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 26 فروردین ‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم لایحه مالیات برارزش افزوده با ماده (50) این لایحه موافقت کردند و این ماده را به تصویب رساندند.

در ماده (50) لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است: صد در صد (100%) سهم دولت از منابع موضوع بند ت ماده (۲۸) این قانون از طریق ردیف‌هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود، جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌ها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و به ترتیب به نسبت چهل درصد( 40% )، چهل درصد (40%) و بیست درصد( 20%) قرار میگیرد. هرگونه هزینه کرد در سایر برنامه ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است./

پایان پیام
 

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، امکانات ورزشی، تجهیز مدارس، دانش آموزان، دخانیات، صحن علنی