بنیادی مطرح کرد ؛

عدالت محوری در سیستم سلامت اولویت مجلس یازدهم

عضو کمیسیون بهداشت مجلس عدالت محوری در سیستم سلامت را اولویت مجلس یازدهم دانست و گفت: مجلس یازدهم باید مواد برنامه ششم در مورد سیاست گذاری های بهداشت و درمان کشور را با جدیت پیگیری کند و نظارت مناسب را داشته باشد.

 خبرگزاری خانه ملت ؛ بهروز بنیادی بر ضرورت توجه مجلس یازدهم به تنقیح قوانین در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد و گفت: قوانین زیادی در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که برخی از آنها منسوخ شده و موضوعیت خود را از دست داده‌اند و نیاز است تنقیح آنها مورد توجه جدی مجلس یازدهم قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: البته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گام هایی را در این رابطه برداشت و زمینه تنقیح بخشی از قوانین را فراهم کرد اما متاسفانه به کمیسیون ارائه نشد.

وی با تاکید بر اینکه با تنقیح قوانین از پراکندگی قوانین و تداخل وظایف وزارت بهداشت با سایر وزارتخانه‌ها جلوگیری می‌شود، گفت: در مباحث اجرایی هم با توجه به آسیب‌ شناسی و همچنین شناسایی نواقص، اجرای طرح تحول سلامت باید با قدرت تداوم یابد تا بتوان سرانه‌های لازم را از نظر استاندارد جهانی و در حد خاورمیانه داشته باشیم.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس دهم یادآور شد: باید برنامه‌ریزی مناسبی برای دسترسی آسان مردم به تخت، پزشک و تجهیزات و امکانات بهداشت و درمان انجام شود.

بنیادی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم باید مواد برنامه ششم در مورد سیاست‌گذاری‌های بهداشت و درمان کشور را با جدیت پیگیری کند و نظارت مناسب را داشته باشد، گفت: اگر نمایندگان مجلس یازدهم از ما نظر خواهی کنند نظرات کارشناسی خود را اعلام خواهیم کرد؛ بهتر است کمیسیون‌ها دغدغه‌هایی که نتوانستند پیگیری کنند را به صورت مکتوب در قالب پیشنهاداتی در اختیار مجلس یازدهم قرار دهند./

برچسب ها

آموزش بهداشت، اخبار برگزیده، اصل عدالت، تحقق عدالت