مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛

ایده راه ابریشم هوایی وفرصت های پیش روی ایران

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ایده راه ابریشم هوایی وفرصت های پیش روی ایران پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « ایده راه ابریشم هوایی وفرصت‌های پیش ‌روی ایران » آورده است؛کریدورآسیای شرقی به اروپاوبالعکس ازدیربازبه‌عنوان یک شاهراه اصلی مطرح بوده است.

بنابراین گزارش،طی سال‌های اخیرکشورچین به‌عنوان یکی ازمقاصد این راه‌ گذرمهم تلاش کرده تا بامطرح کردن ابتکار «کمربندوراه» وسرمایه‌گذاری درآن زمینه را برای تقویت این شاهراه درسه بخش زمینی،دریایی وهوایی فراهم آورد. کشورمان به ‌لحاظ موقعیت جغرافیایی درمیانه اینشاهراه قرارگرفته وویژگی‌های ممتازی جهت تبدیل به یک قطب ترانزیت مسافروباردارد.

این گزارش می افزاید؛براساس بررسی‌‌های انجام شده سرمایه‌‌گذاری درزمینه توسعه زیرساخت‌‌های فرودگاهی باهدف ارتقای ظرفیت وتبدیل فرودگاه‌‌هایب ین‌‌المللی کشوربه فرودگاه قطب،اعتمادسازی جهانی وافزایش امنیت فضای پروازی کشورواعطای آزادی‌‌های پنجم وششم هوانوردی (سیاست آسمان باز) به خطوط هوایی کشورهای آسیای شرقی واروپایی به‌منظورترانزیت مسافرازفرودگاه‌‌های قطب کشورازجمله مهم‌‌ترین گام‌‌های اجرایی پیوستن به مسیرجاده ابریشم هوایی است.

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار ویژه