درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (31) گزارش آسیب شناسی وضع موجود مدیریت پسماندهای عادی، پزشکی و مراقبت های بهداشتی در شرایط شیوع ویروس کرونا

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی« آسیب شناسی وضع موجود مدیریت پسماندهای عادی، پزشکی و مراقبت های بهداشتی در شرایط شیوع ویروس کرونا » پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « آسیب‌شناسی وضع موجود مدیریت پسماندهای عادی، پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی در شرایط شیوع ویروس کرونا » آورده است؛با توجه به ناقل بودن پسماندهای پزشکی و بیمارستانی، مدیریت این پسماندها در حال حاضر از اهمیت مضاعفی برخوردار است که بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، ضرورت دارد برای مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و پزشکی تدابیر و ملاحظات ویژه‌ای از چرخه تولید تا دفع نهایی پسماندها با جدیت و دقت اعمال شده و در اولویت اقدامات قرار گیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‎افزاید؛ تدوین معیار جدید و موقت متناسب با شرایط زمان اپیدمی و خاص به استناد بند «ر» ذیل ماده (۶۹) ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی، جزو تکالیف وزارت بهداشت است. در شرایط فعلی ضمن پیگیری تدوین ضوابط و معیارهای جدید مربوط به شرایط اپیدمی، همه مراکز درمانی باید بسته‌بندی پسماندهای عفونی را به‌صورت سه لایه و حداقل دو لایه انجام دهند و سازمان مدیریت پسماند شهرداری هم درکنار اتخاذ تمهیدات لازم برای گندزدایی، باید خودروهای حامل پسماندهای آلوده به ویروس کرونا، ناوگان ویژه و مجزایی را برای حمل‌و‌نقل پسماندهای بیمارستان‌های معین منتخب تجهیز کند و همه پسماندهای این بیمارستان‌ها با توجه به ریسک انتشار ویروس کرونا در قالب پسماند عفونی و با ناوگان واحد منتقل شوند.

این گزارش می افزاید؛نکته دیگر درباره بحث سوزاندن این پسماندهاست که باید امکانات لازم برای زباله‌سوزهای مخصوص و استاندارد در کشور ایجاد شود. همچنین رعایت دقیق موارد مندرج در قانون مدیریت پسماندها به‌خصوص ماده (۱۳) و (۱۸) آن باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته و مطابق ماده (۶٨٨) قانون مجازات اسلامی بدون هیچ ملاحظه کاری با متخلفان امر برخورد قاطع شود.

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار ویژه