سلیمی مطرح کرد ؛

مطرح شدن مجدد کانال کالی اینستکس در واقع بازی رسانه ای و تبلیغاتی است

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد که ارسال کمک به ایران از سوی سازمان های بین المللی تبلیغاتی است و در عمل رخ نمی دهد.

  خبرگزاری خانه ملت؛ اصغر سلیمی  با اشاره به درخواست رئیس بانک مرکزی کشور از صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام از طریق کانال اینستکس، گفت: طرح شدن مجدد کانال کالی اینستکس در واقع بازی رسانه ای و تبلیغاتی است، تا امروز عملکرد مناسبی از این کانال مالی ندیدیم چرا که اروپا برای انجام هر کاری باید موافقت آمریکا را جلب کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسلامی بیان کرد: آمریکا در ظاهر و کلام مدعی ارائه کمک های درمانی و بهداشت به ایران است و می گوید دراین زمینه تحریمی وجود ندارد اما در عمل با منع مبادلات بانکی امکان خرید تجهیزات و امکانات بهداشتی و درمانی را از ایران سلب کرده است، از این رو بعید به نظر می رسد که با کانال اینستکس بتوان به وام یا کمک های درمان و بهداشتی دستیافت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما باید با تکیه بر توان نیروی داخلی و جوانان نخبه نیازهای کشور را بر اساس ظرفیت و پتانسیل داخل فراهم کنیم، اروپا و سازمان های بین المللی نشان داده اند که در عمل صداقت ندارد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای در مجلس اظهار داشت: نباید زمان را برای دریافت کمک از خارج هدر کنیم، آنها صرفا برای تاثیر بر افکار عمومی و تبلیغات از ارسال کمک های دارویی و مواد غذایی می گویند اما در عمل چنین امری اتفاق نمی افتد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس کل بانک مرکزی کشور از صندوق بین المللی پول خواست وام را از طرق کانال اینستکس به ایران بدهد چرا که شرکت ها در این کانال می توانند در ازای دریافت پول به ایران مواد غذایی و دارویی بدهند./

پایان پیام

برچسب ها

آمریکا و اروپا، اتحادیه اروپا، اخبار برگزیده، اروپا، اقتصاد اروپا، تحریم اقتصادی، تحریم ها، متحدان اروپایی آمریکا