کولیوند مطرح کرد ؛

توجه به پیش بینی و آینده پژوهی در حوزه سیاست

محمد جواد کولیوند تاکید کرد: یکی از درس های مهمی که شیوع گسترده ویروس کرونا برای سیاستمداران داشته است، توجه به پیش بینی و آینده پژوهی در حوزه سیاست است.

 ایسنا؛ محمد جواد کولیوند درباره تاثیر شیوع کرونا بر فضای سیاسی کشور، بیان کرد: به طور کلی حوادث طبیعی و غیر طبیعی بر روی هر یک از شاخص های اقتصادی، سیاسی، فردی و اجتماعی اثرگذار است. شیوع ویروس کرونا نیز بر روی حوزه های مختلف اثر خود را داشته است. شیوع گسترده این ویروس باعث توقف فعالیت های سیاسی شده است. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی مدتی به دنبال شیوع این ویروس تعطیل شد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه با بیان اینکه جلسات متعدد گروه ها و احزاب سیاسی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و اختلاف نظرهای سیاسی نیز بیش از گذشته نمایان شده است،‌ اظهار کرد: اما یکی از درس های مهمی که شیوع گسترده این ویروس برای سیاستمداران داشته است، توجه به پیش بینی و آینده پژوهی در حوزه سیاست است. سیاستمداران باید توجه داشته باشند که تصمیمات آنان در حوزه های مختلف چه تاثیری بر گروه های مختلف جامعه گذاشته و چه هزینه هایی را به دنبال دارد. باید با نگاه آگاهانه تری به مسائل نگریست.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: توجه به سلامت و معیشت مردم دو مولفه اساسی بوده که باید اولویت مسئولان و ارکان نظام در این روزها باشد. نمی توان این دو مولفه را از یکدیگر جدا دید و صرفا به مسئله سلامت پرداخت. هر دو حوزه حائز اهمیت است و باید برای سلامت و معیشت مردم برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

کولیوند در پایان تاکید کرد: موج سواری سیاسی همواره وجود داشته است و عمدتا موج سواران افرادی هستند که می بینند بودن در کجای تصمیمات، به نفع آنان است. به این افراد توصیه می کنم که به خودشان بیایند و از شرایط برای تاختن به افراد سوءاستفاده نکنند.

انتهای پیام 

برچسب ها

(فاز سرد انسو) باعث کاهش بارش ها در کشور، احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید داخل، بیماری کرونا، ویروس کرونا