عابدی مطرح کرد ؛

ضرورت اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا به جذب نیروی پرستار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: استخدام پرستار همانند تهیه دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت هزینه کرد بودجه مقابله با کرونا قرار بگیرد.

خبرگزاری خانه ملت؛ حیدر علی عابدیدر رابطه با ضرورت اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا به جذب نیروی پرستار و کادر درمانی، گفت: یکی از نکات بسیار مهم در بحث درمان بیماران کیفیت مراقبت است. اگر دستگاه‌های پیشرفته و داروهای مورد نیاز بیماران را تهیه کنیم اما نیروی پرستار برای استفاده از این امکانات در جهت مراقبت از بیماران وجود نداشته باشد، هزینه‌های ما موثر و نتیجه بخش نخواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استخدام پرستار یعنی افزایش کیفیت خدمات پرستاری، اظهار کرد: بی‌توجهی به کادر درمانی به معنی کاهش کیفیت مراقبت پرستاری بوده که در نهایت به سلامت بیمار لطمه وارد می‌شود.
عابدی افزود:بسیاری تصور می‌کنند، می‌توانند بیمارستان‌ها را با تعداد پایین پرستار اداره کنند. اما این اداره کردن نیست بلکه روزمرگی است و این خسارت متوجه بیماران می‌شوند. کیفیت پایین مراقبت مشکلات زیادی برای بیماران به وجود آورده و روند بهبودی را کاهش پیدا می‌دهد، بنابر این همانطور که تهیه پول دارو و تجهیزات پزرشکی در اولویت است، استخدام پرستار هم باید در اولویت قرار بگیرد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیماری کرونا، ویروس کرونا، پرستار، پرستاران