برزگر کلشانی مطرح کرد ؛

کارگران از ابتدای انقلاب همواره پای نظام ایستاده اند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است از آنجایی که قشر کارگر، طیف وسیعی را در کشور تشکیل می دهند، همواره مورد توجه اپوزیسیون بوده و آنها تلاش داشته اند از مطالبات به حق کارگران به نفع خود سوءاستفاده کرده و آن را سیاسی جلوه دهند.

 خبرگزاری خانه‌ملت ؛ شهروز برزگر کلشانی نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حکومت ها هستند که به فراخور شرایط خود تعیین می کنند که چگونه با جامعه کارگری در آن کشور به لحاظ معیشتی، نوع کار و ساعات آن برخورد شود اما قوانین کلی بین المللی نیز برای این موضوع وجود دارد.

برزگر ادامه داد: در این بین جمهوری اسلامی کشوری است که به لحاظ کارگران فکری و یدی تأمین بوده و نیروی زیادی وجود دارد اما به همین دلیل تقاضای زیاد و عرضه کار کم، روابط میان کارگر و کارفرما دستخوش تغییر می شود و ممکن است مشکلات معیشتی نیز به وجود بیاید.

وی  اضافه کرد: جریان ها و گروه هایی نیز هستند که همواره تلاش دارند از شرایط سخت اقتصادی به خصوص در میان قشر کارگر سوءاستفاده کرده و با تحریک آنها، اعتراضات و یا مشکلات آنها را به سمت و سویی سوق دهند که جزء اهداف آنها است.

این نماینده مردم در مجلس داهم ادامه داد: برخی کشورها گاهی با تعریف یک مدینه فاضله، توقع ایجاد می کنند که همین باعث ایجاد موج ناآرامی ها و اعتراضات در سطح جوامع مختلف و در نهایت فضا برای بهره برداری آنها مهیا می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال جامعه کارگری در ایران با سایر جوامع متفاوت است، کارگران از ابتدای انقلاب همواره پای نظام ایستاده اند و در هر عرصه ای به کمک آنها نیاز بوده است، دریغ نکرده اند از این رو تمام مطالبات آنها نیز صرفا به لحاظ شغلی و معیشتی بوده و هیچگاه تبدیل به موضوع سیاسی نشده است.

وی در پایان با بیان اینکه جمهوری اسلامی همواره سعی داشته به حقوق جامعه کارگری رسیدگی کند، خاطرنشان کرد: نبایدبرخی اعتراضات و درخواست مطالبات را به سرعت به توطئه خارج نشینان پیوند داد اما از سویی باید آگاه بود که افراد و گروه هایی در خارج از کشور همواره قصد دارند از هر تحرک، مشکل و مطالبه ای در میان قشر کارگر، به سود خود بهره برداری کنند./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید، بیمه کارگران، بیمه کارگزاران