خبر

مسیر شما: اخبار ضرورت سازمان نظام معلمی
ضرورت سازمان نظام معلمی

سخنگوی کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان مجلس طی پیامی روز معلم را تبریک گفت و سازمان نظام معلمی را ضرورت فوری امروز، نیاز اساسی فردا خواند.

 خبرگزاری خانه ملت؛  سیدحمایت میرزاده سیدحمایت میرزاده طی پیامی ضمن تبریک روز معلم به دغدغه‌های فرهنگیان پرداخت و ضرورت‌های این حوزه پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:

باگرامیداشت روز شهادت استاد مطهری و هفته بزرگداشت مقام معلم وعرض تبریک وارادت خدمت باسعادت همکاران شریف، معلمان واساتیدگرامی خصوصا بازنشستگان وپیشکسوتان عزیزفرهنگی، که علیرغم تمام کم لطفی های خواسته وناخواسته درحقشان، همچنان سرود تعلیم وتربیت را، عاشقانه سروده و می سرایند، والحق بایدگفت:آهنگ وسرود لبتان سوختن است،اندیشه روز وشبتان سوختن است،این چیست میان تو وپروانه وشمع، از روز ازل مذهبتان سوختن است.

فرصت را مغتنم شمرده به استحضار عزیزان می‌رساند در این چندساله اخیر مطالبات متعددی ازجانب همکاران گرامی که مستقیم و یا غیر مستقیم به کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان مجلس مربوط می شود و به برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به طرق مختلف؛ حضوری، نامه، تلفن ،پیامک و ... واصل می شود که اکثریت مطالب انعکاس یافته، مکرر درفضای مجازی است که روزانه چندین باررویت می شود.

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موارد و حجم فوق العاده زیاد ارسال مکرر آن‌ها، نگرانی‌ها ازیک طرف وحجم مسائل مختلف و متعدد واصله مربوط به سایرمشکلات ازجانب مردم شریف ایران خصوصا حوزه انتخابیه یکایک خادمین ملت ازطرف دیگر که به زعم و باور حقیر علیرغم اولویت اصلی و اساسی بودن موضوعات متعدد مربوط به آموزش وپرورش، به نظر می رسد شرایط به شکلی پیش میرود که نه تنها امکان تفکر، بررسیدقیق و کارشناسی مشکلات در کمیسیون های تخصصی مجلس وانعکاس وپی گیری آنهاپس از تطبیق باقوانین حتی توسط متعهدترین، متخصص ترین وفعالترین نمایندگان میسرنگردد، بلکه فرصت ملاقات حضوری، پاسخ به تلفنها، مطالعه نامه ها، پیامک ها و... امروز و فردا و فرداها واقعا امکان پذیرنباشد که نتیجه آن غیر از نارضایتی شدید مردم شریف ازخادمین خود، گلایه های فراوان که چرا حتی به تماس وپیام ها پاسخ داده نمی شود، اصل مطالبات به حق عزیزان به مخاطره افتاده و موضوع موارد عادی روزانه تلقی شود و خسارت غیرقابل جبران ازجمله عدم امکان احقاق حق به موقع عزیزان، عدم امکان رسیدگی وپی گیری سایر مشکلات مربوط به وظایف نمایندگی ملت شریف ایران ودلسردی و ناامیدی برای هردو طرف حاصل آن باشد فلذا برای برون رفت ازاین شرایط، تشکیل ( سازمان نظام معلمی) ضرورت فوری امروز، ونیازاساسی فرداست، سازمانی مشابه سازمان نظام مهندسی، پرستاری،کشاورزی و.... به شکل قانونی و شناسنامه دار جهت ایفای نقش جدی وعملیاتی درمراکز تصمیم سازی وتصمیم گیری که امیدوارم بزودی محقق گردد، وبا تفویض اختیار وتمرکززدایی برخی امور از وزارت آموزش وپرورش به این سازمان ایفای نقش اساسی نماید.

با احصای دقیق مطالبات ومشکلات، ارائه راهکارهایی قانونی وپیشنهاد طرحهای کاربردی برای چگونگی حل مشکلات ازطریق یک کانال سازماندهی شده رسمی که ازمدرسه تا مرکز در سطوح مختلف و با مشارکت وحضور موثر نمایندگان واقعی وکارشناس فرهنگیان طرحی نودرانداخته شود- تاباتوکل برخدا امکان تحقق مسائل اولویت بندی شده باسخنگوی واحد و قانونی فرهنگیان میسرگردد، شایان ذکراست دراین راستا گام مهم درمجلس دهم با تهیه(طرح تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران) برداشته شده است ،که درنوبت بررسی واعلام نظرکمیسیونهای تخصصی اجتماعی،آموزش تحقیقات وفناوری،اقتصادی،امنیت ملی وسیاست خارجی،برنامه وبودجه ومحاسبات،امورداخلی کشور وشوراها،قضایی وحقوقی می باشدکه امیدوارم به زودی درصحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب وباتایید شورای محترم نگهبان نهایی شود.

دراینجا نمونه ای ازباران مسائل ومشکلات یاران راکه فقط به آموزش وپرورش مربوط است و به طرق مختلف انفرادی،جمعی وگاهی سازماندهی شده وازطریق گروههاوکانالهای مجازی مختلف وتشکلهای سیاسی فعال ودلسوز فرهنگیان انعکاس می یابدجهت عنایت لازم به استحضار عزیزان می رساند تاچه قبول افتد وچه درنظرآید :

1-بازنشستگان قبل از 98

2-بازنشستگان بعداز 98

3- رتبه بندی و پنجاه درصد

4-فرهنگیان غیرمشمول رتبه بندی

5-حق التدریس قبل91

6-حق التدریس بعد 91

7-نهضتی قبل92

8-نهضتی بعد92

9-سربازمعلم قبل91

10-سربازمعلم بعد91

11-شرکتی قبل91

12-شرکتی بعد91

13پیش دبستانی قبل 91

14-پیش دبستانی بعد91

15-بسته حمایتی-

16-معلمان غیرانتفاعی-

17-معلمان ماده 28

18-دانشجومعلمان-

19 -آزمون نهضتی

20- دکترمعلمان

21 -اعمال مدرک

22-تبدیل وضعیت

23-نیروهای خدماتی

24-آموزش مجازی

25- اجباربه شبکه شاد

26-موسسین غیردولتی ومشکل عدم وصول شهریه

27-موسسین آموزشگاههای آزاد ومشکلات جدید

28-ثبت سفارش کتب درسی

29-مشکلات مربوط به کتب کمک آموزشی

30-آزمون مدارس خاص

31-امتحانات نهایی

32- سن ورود دانشگاه فرهنگیان

33-کنکورسراسری،ارشد،دکتری و....

آرزومندشادی وسلامتی ولبخند برلبانتان :

سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش وفراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی /

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر