خبر

مسیر شما: اخبار ضرورت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو
ضرورت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت های اینترنتی با درج قیمت، زمینه ی التهاب بازار خودرو را فراهم کرده اند، گفت: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.

 خبرگزاری خانه ملت ؛ محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو، گفت: از آنجایی که ساماندهی بازار خودرو درگرو افزایش تولید است، دولت با به کارگیری راهکارهای مناسب تولید را بیشتر و عطش بازار را از بین ببرد درغیر این صورت سوداگران همانند آنچه در این روزها در جریان است با استفاده از ظرفیت اینترنت و قیمت سازی، به راحتی زمینه گرانی خودرو را رقم می زنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت در دنیا به ابزاری برای فروش و راحتی مردم تبدیل شده درحالیکه در ایران به یکی از اهرم‌های سوداگران برای سوءاستفاده بدل شده، افزود: در شرایطی که تقاضا بسیار و عرضه کم است، قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و بازار خودرو به محلی برای سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.

واردات خودروهای دست دوم عطش بازار خودرو را ازبین می برد

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای دست دوم را یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار خودرو برشمرد و اظهار کرد: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار خودرو را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم می تواند عطش بازار را از بین برده و از گرانی بیشتر این محصولات جلوگیری کند.

منصوری  درباره درج قیمت در سایت های اینترنتی، اضافه کرد: درج قیمت در سایت‌های اینترنتی علیرغم ممنوعیت اعمال شده، نادیده گرفتن قانون در روز روشن است. اگرچه کنترل سایت های اینترنتی به دلیل گستردگی یکی از موانع پیش روی مسئولان برای برخورد با متخلفان است اما می توان با سایت های معروفی -که با درج قیمت زمینه فعالیت و سوءاستفاده سوداگران را فراهم کرده اند- از تدام افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرد./

پایان پیام
 

نظر شما
مشخصات خبر