در صحن علنی مطرح شد ؛

کشورهای مجاور تاسیسات سوختی ملزم به مشورت با طرف­های متعاهد برای ارزیابی ایمنی شدند

نمایندگان در بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه پیشین خود اصرار کردند.

خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 15 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.

براین اساس مجلس در خصوص بند 3 ماده واحده و بند 4 بخش یک ماده 6، بند 4 بخش یک ماده 13 و ماده 32 کنوانسیون که پیش از این به تصویب رسیده بود، اصرار کرد.

به گزارش خانه ملت، در بند 4 بخش یک ماده 6 آمده که مشورت با طرف های متعاهد مجاور چنین تأسیساتی، تا جایی که احتمال تأثیرپذیری آنها از تأسیسات مذکور وجود دارد، و به محض درخواست آنها، در اختیار قرار دادن داده های کلی مرتبط با تأسیسات به منظور قادرسازی آنها به ارزیابی اثر ایمنی احتمالی تأسیسات مذکرو بر قلمرو آنها.

در بند 4 بخش یک ماده 13 نیز آمده که مشورت با طرف های متعاهد مجاور چنین تأسیساتی، تا جایی که احتمال تأثیرپذیری آنها از تأسیسات مذکور وجود دارد و به محض درخواست آنها، در اختیار قرار دادن داده های کلی مرتبط با تأسیسات به منظور قادرسازی آنها در ارزیابی اثر ایمنی احتمالی تأسیسات مذکور بر قلمرو آنها الزامی است.

همچنین ماده 32 نیز پیرامون ضرورت ارائه گزارش ملی در هر جلسه بازنگری از سوی طرف های متعاهد خواهد بود./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تامین سوخت، ستاد سوخت، سوخت، صحن علنی