در صحن علنی مطرح شد ؛

اصلاح موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دولت ایران و هند

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد را اصلاح کردند.

  خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد موافقت کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته در تبصره2 ماده واحده این لایحه؛ به منظور رفع ایردات شورای نگهبان در متن موافقت نامه و سند الحاقی (پروتکل) آن عبارت "پروژه" به عبارت "طرح پروژه" و عبارت "پیش فاکتور" به عبارت "پیش صورتحساب" اصلاح شد.

همچنین بند 7 ماده 11 این لایحه بدین صورت اصلاح شد؛

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان و همچنین همسویی این قانون با قانون مالیات های مستقیم، در ماده 11 موافقت نامه عبارت "سود و کارمزد" جایگزین عبارت "هزینه های مالی" شد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، درآمدهای مالیاتی، صحن علنی، هندوستان