در صحن علنی مطرح شد ؛

شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده های قاچاق مشخص شد

نمایندگان مجلس شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده های قاچاق را مشخص کردند.

 خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 39 تا 43 موافقت کردند.

در ماده 39 این قانون آمده است: ماده 47 قانون به شرح زیر اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق می شود:

شعب رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره یک- ارزش کالاهای ممنوع که موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.

تبصره 2- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده نسبت به اظهارنظر مستدل اقدام می کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.

تبصره 3- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.

در ماده 40 آمده است: در ماده 48 قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت کالای قاچاق می شود.

در ماده 41 بیان شد: به انتهای ماده 49 قانون عبارت این قضات موظفند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 2 به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می کند. بنابراین در تبصره 2 آمده است شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

در ماده 42 گفته شد: تبصره 3 ماده 50 قانون حذف و شماره تبصره 4 به تبصره 3 اصلاح می شود.

در ماده 43 این لایحه آمده است: یک ماده به عنوان ماده 50 مکرر یک به شرح زیر به قانون الحاق می شود، آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آرای مذکور صادر گردد و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیین کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می شود و رأی این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.

در تبصره یک آمده است: آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثناء پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره 4 ماده 50 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض نیست.

در تبصره 2 تاکید شد: در خصوص پرونده های قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به شرح زیر اقدام شود.

1- در پرونده هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است تجدیدنظرخواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می گیرد.

2- در غیر از پرونده های موضوع بند یک کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد با حضور نماینده مطلع یا تام الاختیار دستگاه کاشف هر پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدیدنظرخواهی یا اعتراض صورت می گیرد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می رسد.

3- دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدیدنظرخواهی دارد./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی، قاچاق، قاچاق کالا