در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

قانون نحوه صدور مجوز الکترونیکی برای فعالیت های اقتصادی اصلاح شد

نمایندگان با اصلاح قانون نحوه صدور مجوز الکترونیکی برای فعالیت های اقتصادی موافقت کردند.

   خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اصلاحات آن موافقت کردند.

در راستای اجرای سیاست های کلی نظام در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، افزایش اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاح شده در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و سهولت صدور مجوزها و زدودن مقررات اضافی ضرورت دارد.

همچنین وجود درگاه ملی مجوز در کشور و درگاه های تخصصی مجوز با ایجاد کسب وکار در راستای سهولت صدور مجوزها و پرهیز از موازی کاری (اجرای پنجره واحد در صدور مجوزها در عین حفظ شرایط تخصصی دستگاه های صادرکننده مجوز) و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها از دیگر نیازهای امروز اقتصاد کشور است.


پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید داخل، صحن علنی، مجوز