در صحن علنی صورت گرفت ؛

موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری اصلاح شد

نمایندگان مردم در مجلس در جلسه علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را حذف و یا اصلاح جزء کردند.

خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، ماده 3 بدین شکل اصلاح شد که یک تبصره شامل "تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود" به آن اضافه شد.

همچنین مقرر شد کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل شود.

ماده 10 طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز به این شکل اصلاح شد که براساس ماده 72 قانون مجازات اسلامی، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

همچنین یک تبصره الحاقی نیز به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اضافه شد که براساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

در نهایت مواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 19 طرح مذکور نیز با رأی نمایندگان حذف شد./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی، قانون مجازات اسلامی، مجازات