در صحن علنی صورت گرفت ؛

لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست اصلاح شد

نمایندگان خانه ملت برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست را اصلاح کردند.

خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی را که برای دومین بار از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را بررسی، اصلاح و تصویب کردند.

براین اساس ماده یک این لایحه به شرح زیر اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره 2 تغییر یافت و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق شد:

ماده یک تصریح می کند: ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می شوند، صرفا در خصوص بندهای یک، 2 و 3 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه سال 1373 حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت های سازمانی خود را دارند.

ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می باشند.

دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

همچنین براساس تبصره یک این ماده؛ به کارگیری سلاح در خصوص بند 4 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه سال 1373 در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره 3 ماده 3 و ماده 7 قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیر کشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره 2 نیز تصریح می کند؛ دادسراها و دادگاه ها مکلفند پرونده های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

نمایندگان در ادامه تبصره 2 ماده 2 این لایحه را حذف کردند.

براساس این تبصره سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف بود هزینه های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور همکاری می کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن ها را جبران کنند./

پایان پیام
 

برچسب ها

آثار زیست محیطی، اخبار برگزیده، اعتبارات زیست محیطی، صحن علنی