در نشست هفته آینده انجام می شود؛

جمع بندی عملکرد کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در دور دهم آخرین دستورکار اعضاء

دستورکار کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده مشخص شد.

خبرگزاری خانه ملت؛  دستور کار کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزها یکشنبه تا سه شنبه (27 تا 30 اردیبهشت ماه) اعلام شد.

ارائه بررسی و جمع بندی عملکرد کمیسیون در دور دهم مجلس شورای اسلامی و همچنین بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهادات شورای اداری مجلس دردستور کار روز سه شنبه هفته آینده اعضای کمیسیون قرار دارد./

پایان پیام
 

برچسب ها

آیین نامه داخلی، اخبار برگزیده، صحن علنی