دوشنبه صورت می گیرد؛

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با هیئت رئیسه مجلس برای تصویب مقرری و هزینه های نمایندگی سالانه

کمیسیون برنامه و بودجه دوشنبه در جلسه مشترک با هیئت رئیسه مجلس براساس آیین نامه داخلی، مقرری و هزینه های نمایندگی سالانه را تصویب می کند.

خبرگزاری خانه ملت؛  نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دوشنبه (29 اردیبهشت ماه) با دستور کار جلسه مشترک با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره ماده 80 آیین نامه داخلی برگزار می‌شود.

ماده 80 آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند؛ بودجه سالانه مجلس به پیشنهاد هیأت رئیسه پس از مشورت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر برای دولت ارسال می‌شود تا با رعایت اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور درج شود.

همچنین به موجب تبصره این ماده؛ مقرری و هزینه‌های نمایندگی در هر سال در جلسه مشترک هیأت رئیسه با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مالی مجلس به تصویب می‌رسد. نمایندگان مجلس می‌توانند حقوق و مزایای خود را از مجلس دریافت ‌نمایند، قبل از تصمیم مجدد در هر دوره به صورت علی‌الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل می‌شود./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه و بودجه