در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

هیات های نظارت بر انتخابات موظف به ارائه استنادات به داوطلبان رد صلاحیت شدند

نمایندگان مردم در مجلس هیات های نظارت بر انتخابات موظف به ارائه استنادات به داوطلبان رد صلاحیت کردند.

  خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 29 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.

براساس ماده یک این طرح اصلاحی؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (61 مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5 تیرماه 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده (54 مکرر) به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده (63 مکرر) به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یک خرداد 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:

در ماده الحاقی اصلاحی آمده است: هرگاه براساس پاسخ دریافتی از مراجع استعلامی توسط هیات های اجرایی و نظارت، صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیات های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 آبان 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود را به وی اعلام نمایند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور با الحاق یک تبصره به ماده الحاقی موافقت کردند.

براین اساس در تبصره 6 الحاقی آمده است: احکام موضوع این ماده نافی ترکیبات مذکور در قوانین انتخاباتی موجود نمی باشد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتخابات، صحن علنی