در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

موافقت مجلس با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات موافقت کردند.

  خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات با کلیات و ماده واحده این طرح موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح؛ احکام قانونی حوزه انتخابات مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتخابات، صحن علنی