در صحن علنی مطرح شد ؛

گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو قرائت شد

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص صنعت خودرو قرائت شد.

خبرگزاری خانه ملت؛  سعید باستانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 30 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن قوه مقننه در خصوص تحقیق و تفحص صنعت خودرو را قرائت کرد.

متن گزارش مذکور به شرح ذیل است: نظر به شرایط بحرانی صنعت خودرو و ضرورت بررسی علل ناکارآمدی آن طرح تحقیق و تفحص در جلسه مورخ هفتم شهریور 1397 مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در ادامه به منظور ایجاد نقشه راه برای اولین بار اقدام به تدوین چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق و تفحص مبتنی بر مدل‌های مناسب آسیب‌شناسانه و سیاست‌گذارانه برای صنعت شد.

در این مدل دستیابی به چارچوب طرح ملی تحول صنعت خودرو به عنوان مأموریت تحقیق و تفحص تعیین شد. همچنین اهم یافته‌های کلیدی تحقیق و تفحص و ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی تعیین شد.

در سطح کلان علیرغم تدوین برنامه 1404 صنعت خودرو، عدم وجود همراستایی استراتژیک و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی، بخشی و فرابخشی از ضعف‌های اساسی موجود در این صنعت است. هر چند بخش عمده‌ای از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته بعضاً متناقض و بهترین حالت به هیچ وجه پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه‌ریزی‌های کلان نیست.

شایان ذکر است در مواردی هم که قوانین بالادستی مانند رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای کسب و کار به عنوان بخشی از مقررات تسهیل در نوسازی صنایع و بخش‌های مختلف قوانین برنامه توسعه برای رفع مشکلات راهکارهای مناسب ارائه دادند به دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا نتیجه مطلوب حاصل نشده است.


 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ایران خودرو، بازارخودرو، صحن علنی