مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

واکاوی مسئله مهاجرت ورزشکاران و ارائه راهکارهای اثربخش

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی« واکاوی مسئله مهاجرت ورزشکاران و ارائه راهکارهای اثربخش » پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان « واکاوی مسئله مهاجرت ورزشکاران و ارائه راهکارهای اثربخش » آورده است؛مهاجرت ورزشکاران مسئله ای است که با توجه به اثرگذاری فرهنگی ـ اجتماعی موضوع و پرداختن جریان های رسانه ای و افکار عمومی به آن و پذیرش تابعیت بیگانه دارای اهمیت است؛ به ویژه آنکه این موضوع ابزاری است که در جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران و بالاخص تضعیف روحیه امید و اعتماد به نفس جوانان و نوجوانان این سرزمین بهکار می رود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علل مهاجرت ورزشکاران را می توان در دو دسته کلی عوامل مدیریتی (وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن ورزش، پرداختن افراطی مدیران ورزش به رشته فوتبال و کم اعتنایی به سایر رشته های ورزشی مدال آور، بی توجهی مسئولان به مسائل معیشتی ورزشکاران، فقدان نظام جامع بیمه ای و رفاه اجتماعی ورزشکاران ناشی از نبود نظام باشگاه داری، نبود لیگ های حرفه ای و منسجم و کارآمد در رشته های ورزشی المپیکی، کیفیت و کمیت حداقلی امکانات، زیرساخت ها و تجهیزات ورزشی در برخی رشته های ورزشی، پشت خط ماندن ورزشکاران و اختلاف نظر با مسئولان فدراسیون یا کادر فنی) و عوامل سیاسی (تلاش منافقین و معاندین جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرت ورزشکاران ایران) دسته بندی کرد.

بنابراین گزارش،راهکارهای حل مسئله مهاجرت ورزشکاران را می توان در سه دسته تشویقی، تنبیهی و سیاستی ارائه داد که ازجمله راهکارهای تشویقی می توان به «ارائه تسهیلات بانکی مصوب در حوزه مسکن، اشتغال و ازدواج برای ورزشکاران مشمول قانون سرباز قهرمان به میزان دو برابر افراد غیرورزشکار»، ارائه تسهیلات زمین به ارزش معاملاتی و تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل تأسیسات ورزشی به ورزشکاران المپیکی و قهرمانان جهان در رشته های ورزشی هدف و نیز واگذاری حق بهره برداری و یا مالکیت اماکن و تأسیسات ورزشی تکمیل شده و نیمه تمام به آنها (تشویق سرمایه گذاری نخبگان ورزشی در کشور) و «عضویت دارندگان مدال المپیک در مجمع عمومی فدراسیون ورزشی رشته مربوطه به مدت چهار سال و عضویت دائمی دارندگان مدال طلای المپیک در مجامع فدراسیون ها» اشاره کرد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد راهکارهای تنبیهی می تواند مشتمل بر «کسب تعهد از ورزشکاران ملی رشته های ورزشی مبنی بر اینکه پذیرش تعهد کشورهای بیگانه به منزله ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود و مطابق مفاد ماده (989) قانون مدنی می شود» و «کسب تعهد از ورزشکاران تیم های ملی مبنی بر ارائه خدمت مدیریتی یا آموزشی در حوزه ورزش مربوطه به میزان مدت زمان فعالیت در تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران» باشد و راهکارهای سیاستی بارز شامل «تصویب قانون «نظام جامع باشگاه داری» و «نظام ورزش حرفه ای» برای پیش بینی نظام بیمه ای و رفاه اجتماعی و اشتغال پایدار ورزشکاران و سامان بخشی و رونق بخشی به فعالیت های ورزش حرفه ای که در هفت رشته قابلیت سرمایه گذاری دارد و منجر به تأمین ورزشکاران نخبه در این رشته ها خواهد شد»، «اصلاح نظام «جذب و تربیت مربی» و «سامانه پرورش مدیران ورزشی» در راستای ایجاد یک آینده ورزشی روشن برای قهرمانان فعلی»، «اصلاح حکم قانونی ممنوعیت کمک به ورزش حرفه ای (موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه) به نحوی که با تأیید و تصویب شورای عالی ورزش کشور امکان حمایت دولت از باشگاه های حرفه ای فعال در ورزش های پایه و مدال آور فراهم گردد» و «مکلف نمودن وزارت ورزش و جوانان به هزینه کرد 50 درصد از اعتبارات موضوع کمک های فنی و اعتباری برای ورزشکاران رشته های ورزشی کشتی، وزنه برداری، جودو و…» می شود

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار پژوهشی