خبر

مسیر شما: اخبار ضرورت ارتقا معیشت مردم
ضرورت ارتقا معیشت مردم

منتخب مردم خرمشهر در مجلس یازدهم می گوید تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام از یک سو می تواند منجر به آسایش و رفاه مردم شده و از سوی دیگر اشتغال را افزایش داده و به افزایش درآمد خانواده ها کمک کند.

 خبرگزاری خانه ملت؛ سید لفته احمدنژاد درباره ضرورت ارتقا معیشت مردم، گفت: در شرایط فعلی تامین معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار یکی از اصلی‌ترین اولویت های مجلس یازدهم است، یکی از راهکارهای تحقق این مهم، اشتغالزایی است زیرا با شیوع ویروس کرونا، آمار بیکاری افزایش یافت و باید تدبیر ویژه ای برای رفع این مشکل اندیشید.

احمد نژاد  افزود: تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام از یک سو می تواند منجر به آسایش و رفاه مردم شده و از سوی دیگر اشتغال را افزایش داده و به افزایش درآمد خانواده ها کمک کند.

منتخب مردم خرمشهر در مجلس یازدهم با طولانی خواندن زمان صدور مجوز برای سرمایه گذاری و ایجاد کسب وکار، اظهار کرد: تازمانی که روند و زمان پاسخگویی به درخواست‌های سرمایه گذاری طولانی و زمان بر باشد اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.‌/

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر