عباسی دوانی مطرح کرد ؛

اولویت های مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی

منتخب مردم کازرون در مجلس یازدهم گفت: مجلس بر پایه نظریه مقاومت می تواند دیپلماسی اقتصادی و عمومی را پیگیری کند، در این صورت رفتار ما در منطقه مشخص می شود و می دانیم که در ابعاد جهانی چه اقداماتی را انجام دهیم.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛ فریدون عباسی دوانی در توضیح اولویت‌های مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی، گفت: در صورتی که ما به نظریه «مقاومت» اعتقاد داشته باشیم و اجرای شدن آن را مورد توجه قرار دهیم، حل مشکلات تسریع و تسهیل می‌شود. در این صورت اقتصاد مقاومتی مفهوم پیدا می‌کند و رفتار ما در با سایر کشورها تعریف درستی پیدا می‌کند.

منتخب مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این صورت ما می‌دانیم در منطقه و در میان کشورهای آسیایی چگونه رفتار کنیم و در ابعاد جهانی چه اقداماتی را انجام دهیم و بر پایه نظریه مقاومت می توان دیپلماسی اقتصادی و عمومی را پیگیری کنیم.

وی افزود: حرکت متوازنی باید در کشور ایجاد شود و قوای سه گانه بایکدیگر هماهنگ شوند. مجلس می تواند با قوه مجریه و قضاییه در موضوعات خاص کمیته مشترک تشکیل دهد تا مسیر کوتاه شود و بتوان تصمیم جامع گرفت.

منتخب مردم کازرون در مجلس یازدهم شورای اسلامی یادآور شد: ما از قونین موجود می‌توانیم برای تحقق نظریه مقاومت استفاده کنیم زیرا قوانین متعدد به اندازه کافی وضع شده است موضوع مهم آیین نامه های اجرایی و اجرایی قوانین است که به صورت مشترک باید اجرا شود. قوای دیگر در صورتی که خلاء قانونی وجود دارد باید به مجلس اعلام کنند تا اصلاحات انجام شود.

وی  معتقد است: کمیسیون های تخصصی مجلس با شکل گیری باید کار کارشناسی خود را انجام دهند و موضوعات مختلف در حوزه امنیت داخلی و سیاست خارجی و اقتصاد و البته فرهنگ را با پیوند بهم در اولویت قرار دهند./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تحقق اقتصاد مقاومتی، تصویب قوانین