مالکی مطرح کرد ؛

معیشت مردم از مهمترین الویت های مجلس

منتخب مردم زاهدان در مجلس یازدهم اعتقاد دارد برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور خصوصا مسائل معیشتی مردم باید در چارچوب استراتژی قوه مقننه قرار بگیرد.

 خبرگزاری خانه‌ملت ؛ فداحسین مالکی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در خصوص اولویت های کاری مجلس شورای اسلامی، گفت: ایشان در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم مسیر و استراتژی قوه مقننه را مشخص کردند از این رو منتخبان نیز باید بر اساس این مهم ریل گذاری کند.

مالکی منتخب مردم زاهدان در مجلس یازدهم اظهارکرد: به نظر می رسد معیشت مردم، اقتصاد کشور و مسائل فرهنگی از جمله مهمترین موضوعات مدنظر است که مردم را دچار مشکلات کرده است.

منتخب مردم زاهدان در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مجلس یازدهم باید دغدغه های اقتصادی و فرهنگی جامعه را برطرف کند تا آشفتگی کنونی برطرف شود، ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به گستردگی مشکلات، باید اولویت های کاری کمیسیون ها با نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها مشخص شود تا منتخبان در چارچوب روشنی گام بردارند و دولتمردان نیز سریع تر به موفقیت دست پیدا کنند.

وی  خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که مردم در شکل گیری قوه مقننه نقش مهمی ایفا کرده اند و اکنون منتخبان نخبه مجلس یازدهم باید به صورت فشرده به حل مشکلات و کاستی ها بپردازند./

پایان پیام
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اثرات اقتصادی و اجتماعی، اخبار برگزیده