نجف زاده مطرح کرد ؛

رسالت اصلی مجلس یازدهم توجه به ظرفیت های کشور

منتخب مردم خوی و چایپاره درمجلس یازدهم عنوان کرد: استفاده از تمام ظرفیت های کشور برای توسعه و اقتدار نظام اسلامی، امری ضروری است.

  خبرگزاری خانه ملت؛ عادل نجف زاده با اشاره به تاکیدات مقام رهبری در پیامی که خطاب به مجلس یازدهم صادر فرمودند، گفت: این پیام به عنوان سند راهبردی مجلس یازدهم برای چهارسال پیش رو است و پایه گذاری یک مجلس انقلابی، متخصص، عدالت محور و عدالت گرا می باشد که بر همین اساس، پیام ایشان، نشان می دهد که بحث عدالت محوری نیازمند بازنگری مجدد در مجلس یازدهم است.

وی  ادامه داد: رسالت اصلی مجلس یازدهم توجه به نگرش ملی به ظرفیت های کشور، شکوفا سازی تمام استعدادها و ظرفیت ها، خروج اقتصاد کشور از فروش نفت خام و ایجاد فضای عاقلانه تقسیم ثروت جامعه در بین تمام اقشار مردم است و این رسالت زمانی میسور خواهد بود که این مجلس با تدوین سند راهبردی اجرایی برای منویات مقام معظم رهبری و هم چنین نگاه ویژه برای حفظ اعتماد مردم که دستاورد اصلی نظام و انقلاب اسلامی است، برای عملیاتی سازی نقشه راه اقدام کند.

منتخب مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامیافزود: بهترین راهکار برای خروج از بحران فعلی اقتصاد کشور و به ویژه رویکرد سخت گیرانه نظام استکباری نسبت به نظام جمهوری اسلامی، تلاش شبانه روزی بر پایه دانش، اعتماد به ظرفیت های کشور و هم چنین جاری سازی قوانین موجود، تنقیح قوانین و تقویت قدرتمند سیستم نظارتی قوه مقننه است.

وی  بیان کرد: متاسفانه مجلس شورای اسلامی به ویژه در مجلس دهم با حداقل بهره گیری از قوه نظارتی خود در کشور کار کردند و کشور را با نگرش تسامحی و تساهلی با سایر قوا به سمت ورشکستگی اقتصادی و خروج از ریل اسناد تعریف شده در اسناد بالا دستی بردند که جا دارد در مجلس یازدهم این نوع نگاه تغییر محسوس یابد.

نجف زاده ادامه داد: یکی دیگر از راهکارها برای خروج از وضعیت امروز کشور، نگاه کاملا تخصصی و انقلابی و شکوفا سازی تمام ظرفیت های کشور و عدم تبعیت پذیری از نظام های سلطه جهانی می باشد. تا زمانی که مجلس توانایی حفظ استقلال نظام اسلامی در برابر نظام های سلظه جهانی را نداشته باشد، در نهایت نمی تواند اقدام خاصی صورت دهد.

منتخب مردم خوی و چایپاره در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: بنابراین در کنار اقتدار قدرتمند نظام اسلامی و بهره گیری از قدرت بی نهایت قشر جوان کشور که رویکرد اصلی مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب است، اتفاقات بسیار مثبتی در مجلس یازدهم برای شکوفایی پایدار کشور در تمامی عرصه ها رخ خواهد داد./

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، احیای تولید، اخبار برگزیده، ارزش اقتصاد، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار، بیانات رهبری، رهبر انقلاب