در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

اعتبارنامه نمایندگان منتخبین شعبه یک تایید شد

نوروزی سخنگوی شعبه یک مجلس گزارش اعتبارنامه نمایندگان در این شعبه را قرائت کرد.

  خبرگزاری خانه‌ملت؛ رحمت الله نوروزی سخنگوی شعبه یک در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش اعتبارنامه منتخبین مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام کرد:

در اجرای ماده 29 قانون آئین نامه داخلی مجلس اعتبارنامه منتخبین حوزه های انتخابیه ذیل که پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 7 خرداد 1399 به این شعبه ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 10 خرداد 99 مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر اعلام می شود.

1- اعتبارنامه سیدمحمد مولوی از حوزه انتخابیه آبادان

2- اعتبارنامه سید مجتبی محفوظی از حوزه انتخابیه آبادان

3- اعتبارنامه جلیل مختار از حوزه انتخابیه آبادان

4- اعتبارنامه رحیم زارع از حوزه انتخابیه آباده

5- اعتبارنامه غلامرضا مرحبا از حوزه انتخابیه آستارا

6- اعتبارنامه رضا حاجی پور از حوزه انتخابیه آمل

7- اعتبارنامه حسن شجاعی علی آبادی از حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه

8- اعتبارنامه محمدحسن آصفری از حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب

9- اعتبارنامه علی اکبر کریمی از حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب

10- اعتبارنامه علی نیکزاد از حوزه انتخابیه اردبیل

11- اعتبارنامه سیدکاظم موسوی از حوزه انتخابیه اردبیل

12- اعتبارنامه صدیف بدری از حوزه انتخابیه اردبیل

13- اعتبارنامه سید صادق طباطبایی نژاد از حوزه انتخابیه اردستان

14- اعتبارنامه محمدرضا دشتی اردکانی از حوزه انتخابیه اردکان

15- اعتبارنامه قدرت الله حمزه از حوزه انتخابیه اردل، فارسان و کوهرنگ

16- اعتبارنامه روح الله حضرت پور طلاتپه از حوزه انتخابیه ارومیه

17- اعتبارنامه سید سلمان ذاکر از حوزه انتخابیه ارومیه

18- اعتبارنامه وحید جلال زاده از حوزه انتخابیه ارومیه

به اتفاق آرا تائید گردید./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور نمایندگان، صحن علنی