در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

اعتبارنامه نمایندگان منتخبین شعبه ۴ تایید شد

اسحاقی سخنگوی شعبه ۴ مجلس اعتبارنامه نمایندگان را اعلام کرد.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛  سلمان اسحاقی سخنگوی شعبه 4 در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش اعتبارنامه منتخبین مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام کرد:

در اجرای ماده 29 قانون آئین نامه داخلی مجلس اعتبارنامه منتخبین حوزه های انتخابیه ذیل که پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 7 خرداد 1399 به این شعبه به ریاست مجتبی یوسفی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 10 خرداد 99 مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه بررسی این اعتبارنامه ها که به تصویب کمیسیون رسید، به شرح زیر اعلام می شود.

1- عبدالکریم جمیری از حوزه انتخابیه بوشهر

2- انور حبیب زاده از حوزه انتخابیه بوکان

3- محمد روشن فکر از حوزه انتخابیه بویراحمد

4- عیسی جعفری از حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ

5- محمدطلا مظلومی از حوزه انتخابیه بهبهان

6- غلامرضا شریعتی از حوزه انتخابیه بهشهر

7- حسین خسروی از حوزه انتخابیه بیرجند

8- عباس جهانگیرزاده از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار

9- فرهاد بشیری از حوزه انتخابیه پاکدشت

10- آرش زره تن از حوزه انتخابیه پاوه

11- سیدحمیدرضا کاظمی از حوزه انتخابیه پلدختر

12- کمال حسین پور از حوزه انتخابیه پیرانشهر

13- رجب رحمانی از حوزه انتخابیه تاکستان

14- جلیل رحیمی جهان آبادی از حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز

15- محسن زنگنه از حوزه انتخابیه تربت حیدریه

16- سید جلیل میرمحمدی از حوزه انتخابیه تفت و میبد

17- سید شمس الدین حسینی از حوزه انتخابیه تنکابن

به گزارش خانه ملت، در پایان قرائت این گزارش دکتر قالیباف تصویب اعتبارنامه این نمایندگان را اعلام کرد./

پایان پیام 

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور نمایندگان، صحن علنی