فروردین مطرح کرد ؛

اولویت های مجلس یازدهم

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس، همراهی و تعامل دولت و مجلس و داشتن نگاه فراجناحی و سازنده را راهکار تحقق منویات رهبری به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی دانست.

  خبرگزاری خانه‌ملت؛محمد مهدی فروردین در توضیح اولویت‌ها مجلس یازدهم با اشاره به پیام مقام معظم رهبری، گفت: نمایندگان مجلس یازدهم متشکل از تمام حوزه‌ها و تخصص‌ها است و افراد از روحیه تعامل، جهادی و همکاری برخوردارند.

وی  تصریح کرد: با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری دغدغه منتخبان رفع مشکلات معیشتی مردم و رفع مسائل اقتصادی و فرهنگی است. در حوزه فرهنگ به ویژه موضوعات مرتبط با آموزش و پرورش باید با کمک دولت تصمیماتی اتخاذ شود که شرایط فرهنگیان را بهبود بخشد.

منتخب مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم پیگیر تصویب قوانینی است که موجب تقویت حوزه نظارتی پارلمان شود و رضایتمندی مردم را دنبال داشته باشد، گفت: وحدت، انسجام درونی و همدلی بیشتر از هر زمانی نیاز است. ما با اتکاء به وحدت می‌توانیم بیانات رهبری را جامه عمل بپوشانیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سوی دیگر همراهی و تعامل دولت و مجلس و داشتن نگاه فراجناحی و سازنده در تحقق منویات رهبری به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی تاثیرگذار است./

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، تصویب قوانین، فقر