فرهنگی مطرح کرد ؛

اولویتهای تشریح شده از سوی رئیس مجلس در کمیسیونهای تخصصی

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص تحقق شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کار آمدسازی در مجلس یازدهم که در نطق امروز رئیس مجلس مورد تاکید قرار گرفت، پیگیری اولویت ها در کمیسیون های تخصصی انجام می شود.

  خبرگزاری خانه ملت؛ محمدحسین فرهنگی در خصوص تحقق شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کار آمدسازی در مجلس یازدهم گفت: سیاستگذاری های مرتبط با مجلس در کمیسیون های تخصصی صورت می گیرد. کمیسیون ها گاهی ریل گذاری می کنند و نظارت بر اجرای قوانین گذشته را دارند و طبیعتا پیگیری اولویت هایی که در نطق رئیس مجلس اشاره شد نیز برعهده کمیسیون ها است.

سخنگوی هیئت رئیسه بیان کرد:رئیس مجلس شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کار آمدسازی در مجلس یازدهم را به عنوان ایده مطرح کردند که هرچند برای همه نمایندگان الزام آور نیست اما مورد پیگیری قرار می گیرد. /

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، شفاف سازی، صحن علنی