بابایی کارنامی مطرح کرد ؛

استقرار عدالت اجتماعی با رویکرد اقتصادی

نماینده مردم ساری در مجلس معتقد است جای برخی قوانین در مجلس خالی است که نمونه آن بیمه بیکاری است که باید به تصویب برسد تا امنیت شغلی جوانان ایجاد شود.

  خبرگزاری خانه ملت؛ علی بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از ابزار قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در مجلس یازدهم، گفت: اگر این مجلس از ابزار قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در راستای استقرار عدالت اجتماعی با رویکرد اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه مردم استفاده نکرده و به سمت دهک های پایین جامعه حرکت نکند، در واقع به رسالت خود عمل نکرده است.

بابایی کارنامی بر همین اساس تصریح کرد: مجلس از ابزار نظارتی مانند سوال، تذکر، استیضاح و غیره برخوردار است و می تواند به راحتی با دولت جلسه داشته باشد لذا امکانات زیادی برای حل مشکلات مردم دارد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شعار بسیاری از نمایندگان برای حضور در مجلس، توجه به جوانان بوده است، عنوان کرد: اشتغال جوانان بسیار مهم است که در همین راستا جای برخی قوانین در کشور خالی است مثل بیمه بیکاری که باید در مجلس یازدهم به تصویب برسد.

بابایی کارنامی در ادامه با بیان اینکه استفاده از ابزار نظارتی مجلس باید به انتها برسد، اظهار داشت: نتیجه بسیاری از پرونده های تحقیق و تفحص مشخص نیست و علیرغم اینکه به قوه قضائیه ارجاع شده است، معلوم نیست نحوه برخورد با متخلفان به چه شکل بوده است لذا لازم است قوانین و آیین نامه ها اصلاح شود تا مردم به صورت شفاف از برخورد با متخلفان آگاه شوند.

این منتخب مردم از استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید شرایط پاسخگویی وزرا نسبت به اقدامات آنها فراهم شود که این نیازمند اصلاح قوانین و آیین نامه است، خاطرنشان کرد: استیضاح کافی نیست و نباید آخرین کار برای تنبیه یک وزیر باشد چرا که عزل او ابتدای راحتی وزیر خواهد بود لذا معتقدم برخورد با وزیر خطاکار باید به گونه ای باشد که پذیرش مسئولیت از ابتدای کار به راحتی نباشد./

پایان پیام

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، اصل عدالت، تحقق عدالت، دستگاه ه های نظارتی