آزاد مطرح کرد ؛

اهمیت هدایت سرمایه های سرگردان به سمت تولید

منتخب مردم نایین در مجلس اعتقاد دارد اصلاح و کیفی سازی برخی قوانین در راستای هدایت سرمایه های سرگردان به سمت تولید، باید از دستورکار نمایندگان قرار بگیرد.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛ الهام آزاد با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اولویت های کاری قوه مقننه، گفت: سال جاری به نام جهش تولید نامگذاری شده اما هنوز نتوانسته ایم به موفقیت مناسب دست پیدا کنیم از این رو نمایندگان باید با آسیب شناسی تقنینی، راهگشای مجریان کشور باشند.

وی  با تاکید بر اینکه رونق تولید نیازمند حذف بوروکراسی اداری است، اظهار کرد: بنابراین برای تحقق این مهم باید به سمت اصلاح و کیفی سازی برخی قوانین گام برداریم.

منتخب مردم نایین در مجلس یازدهم ادامه داد: در این بین نباید از اهمیت هدایت سرمایه های سرگردان به سمت تولید غافل شویم زیرا سرمایه های راکد می تواند موتور تولید کشور را تقویت کند.

آزاد با بیان اینکه تمرکززدایی و توجه به روستاها دارای اهمیت دوچندان است، افزود: هم اکنون حدود 25 درصد جمعیت کشور روستانشین است در حالی که در گذشته این رقم حدود 45 درصد بود؛ در این بین مطابق کاهش جمعیت در روستاها، شاهد کاهش تولیدات بومی و داخلی هستیم.

منتخب مردم نایین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین نمایندگان باید به سمت حمایت از تولیدکنندگان در مناطق روستایی گام بردارند./

پایان پیام

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار، بیانات رهبری