خنکداری مطرح کرد ؛

تحقق مردمی شدن اقتصاد در کشور، توسعه تعاونی ها

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس گفت: راه کار تحقق مردمی شدن اقتصاد در کشور، توسعه تعاونی ها است، متأسفانه در دهه های اخیر به حوزه تعاون توجه ویژه ای نشده، بنابراین دولت و مجلس باید از این بخش مغفول مانده حمایت کنند.

 خبرگزاری خانه ملت؛ کمال علی‌پور خنکداری با اشاره به موانع و راه کارهای مردمی شدن اقتصاد در کشور، گفت: اقتصاد کشور بر سه پایه بنگاه های خصوصی، تعاونی و دولتی ایجاد شده است، حال دولت ها در سال های گذشته بیشتر به سمت خصوصی سازی حرکت کرده اند که این اقدامات نتیجه بخش نبوده است.

یکی از راهکارها تحقق مردمی شدن اقتصاد در کشور، توسعه تعاونی ها است

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا یکی از راهکارها تحقق مردمی شدن اقتصاد در کشور، توسعه تعاونی ها است، متأسفانه در دهه های اخیر به حوزه تعاونی توجه ویژه ای نشده ، بنابر این دولت و مجلس باید از این بخش مغفول مانده حمایت کنند.

وی گفت: تقویت خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی بیشتر معطوف به جذب سرمایه گذاری در این حوزه است، این در حالی است که با تقویت بخش تعاونی می توان بخش عمده ای از ظرفیت های بالقوه اقتصادی در سطح جامعه را فعال کرد.

علی‌پور خنکداری ادامه داد: قطعا با استراتژی سرمایه گذاری های کلان نمی توان خصوصی سازی را گسترش داد، بلکه دولت باید در راستای جذب سرمایه های خرد اقدام کند تا جمعیت بیشتری از مردم بتوانند در این عرصه مشارکت کنند.

وی گفت: بسیاری از کشورهای بزرگ خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی خود حرکت کرده اند و در این عرصه دستاوردهای قابل قبولی دست یافته اند، از این رو ما نیز می توانیم از این ظرفیت برای کاهش موانع اقتصادی و تسریع در رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.

دولت هنوز منافع زیادی در عرصه اقتصادی دارد

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس ادامه داد: متأسفانه دولت هنوز منافع زیادی در عرصه اقتصادی دارد و این مسئله راه را برای خصوصی سازی واقعی دشوار کرده است، از این رو مجلس یازدهم باید به این مسئله به صورت جدی ورود کند، بنابر این به نظر من مهم ترین اولویت مجلس در این رابطه، بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری بنگاه ها و شرکت های اقتصادی دولتی است تا مشخص شود که آیا فرآیند واگذاری ها به درستی صورت گرفته است./

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، بخش خصوصی و تعاونی، تعاونی ها، تقویت تعاونی ها