کریمی مطرح کرد ؛

بررسی ابهامات درباره مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی

عضو کمیسیون اقتصادی دور دهم مجلس گفت: امکان دارد، مجلس یازدهم بخواهد با توجه به دیدگاه خود درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی تصمیم مناسب تری اتخاذ کنند.

خبرگزاری خانه ملت؛ علی اکبر کریمی با اشاره به ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: لزوم رفع ابهامات درباره تعهدات مورد اشاره در این لایحه نزد صندوق بین‌المللی پول مهمترین نکته در ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه حذف چهار صفر است که مجلس باید آن را رفع کند.

کریمی تصریح کرد: با توجه به اتمام دور دهم مجلس شورای اسلامی و اینکه احتمالا نمایندگان دور یازدهم درباره بحث حذف چهار صفر از پول ملی نقطه نظراتی دارند، این لایحه مجددا باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود و بعد از جمعبندی در صورت تصویب نهایی در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

نماینده مردم اراک و کمیجان در دور یازدهم مجلس با بیان اینکه نمایندگان از نظر قانونی در این مجلس تنها می‌توانند درباره ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به این لایحه گرفته تصمیم‌گیری کنند، اظهار کرد: امکان دارد، مجلس یازدهم بخواهد با توجه به دیدگاه خود درباره این لایحه تصمیم مناسب تری درباره مصوبه قبلی اتخاذ کند.

وی  تصریح کرد: اکنون باید منتظر تشکیل کمیسیون‌های تخصصی باشیم تا بتوان ایرادات شورای نگهبان را در کمیسیون اقتصادی بررسی کرد./

پایان

برچسب ها

8 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، آیین نامه داخلی مجلس، اجرای قانون، احکام قانونی، اخبار برگزیده، بازار پولی