محمود زاده مطرح کرد ؛

میزان تولید گندم بیش از نیاز داخلی است

نماینده مردم مهاباد در مجلس، گفت:تغییر شیوه خرید تضمینی گندم و به کارگیری الک های غیراستاندارد میزان گندم تحویلی را کاهش داده است.

خبرگزاری خانه ملت؛ جلال محمود زاده در خصوص میزان خرید تضمینی گندم، گفت: خوشبختانه در سال جاری شاهد افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بودیم و بر اساس آمارهای دریافتی میزان تولید این محصول استراتژیک بیش از نیاز داخلی است.

محمودزاده با اشاره به اینکه میزان برداشت گندم در سال جاری حدود 13 میلیون تن است و می‌توان 2 میلیون تن از آن را صادر کرد، ادامه داد: علی رغم اینکه قیمت خرید تضمینی گندم افزایش داشته اما میزان گندم تحویلی به سیلوهای دولتی در مناطق گرمسیری کاهش داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی متاسفانه الک‌های تعیین میزان ناخالصی گندم را در مراکز تحویل تغییر داده است، ادامه داد: تغییر الک در مراکز تحویل گندم میزان افت را از 2 درصد به 15 درصد افزایش داده است و این موضوع باعث شده تا میزان گندم تحویلی به سیلوهای دولتی کاهش داشته باشد.

محمودزاده با تاکید بر اینکه افزایش ضریب افت کیفیت گندم به واسطه تغییر الک‌ها در مراکز تحویل میزان افزایش قیمت گندم در مقایسه با سال گذشته را پوشش می‌دهد، عنوان کرد: در حال حاضر عملکرد شرکت غله و خدمات بازرگانی باعث شده تا کشاورزان مناطق گرمسیر گندم تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی ندهند و این محصول به سمت مصرف دامی و قاچاق هدایت شود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه با تغییر شیوه خرید تضمینی گندم و به کارگیری الک‌های غیراستاندارد میزان گندم تحویلی را کاهش پیدا داده است، خاطرنشان کرد: تداوم شیوه خرید تضمینی گندم فعلی در مناطق سردسیر، کشور را با کمبود 4 تا 5 میلیون تنی گندم مواجه می‌کند و مجبور به واردات این محصول استراتژیک با قیمت 5 هزار تومان می‌شویم./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، خروج گندم، خرید تضمینی گندم، نرخ خرید تضمینی گندم، کشت گندم، گندم