گیلانی مطرح کرد ؛

لزوم کاهش تورم و ایجاد رونق در تولید و اشتغالزایی

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس گفت: اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی مانند کاهش تورم، ایجاد رونق در تولید و اشتغالزایی از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه جدی شود.

 خبرگزاری خانه‌ملت ؛ سهراب گیلانی در خصوص اولویت های کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بدون شک مفاد رهنمودهای رهبر انقلاب خطاب به منتخبان مجلس یازدهم باید در چارچوب نظارت کارشناسی به کمیسیون های تخصصی ارائه شود تا مصوبات مجلس از آنها بهره بگیرد.

گیلانی  اظهار کرد: امروزه همه کارشناسان اذعان دارند در حال حاضر اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت های کشور است از این رو توجه به رفع دغدغه ها و مسائل ذیل این دو مولفه باید در مصوبات قوه مقننه مشهود باشد.

منتخب مردم شوشتر و گتوند در مجلس یازدهم ادامه داد: در واقع اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی مانند کاهش تورم، ایجاد رونق در تولید، اشتغالزایی و غیره از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه جدی شود.

منتخب مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت حفاظت از شأن مجلس و انجام وظایف محوله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: برای دستیابی به این مهم منتخبان ملت ابتدا باید مسائل فردی را رعایت کنند و در ادامه هیچگاه انگیزه های جناحی و شخصی را برای تصویب قوانین ملی اولویت قرار ندهند.

منتخب مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین استفاده از نظرات کارشناسی مانند نخبگان، مرکز پژوهش های مجلس و غیره نیز می تواند آثار مثبتی در تصویب قوانین کارگشا داشته باشد./

پایان پیام
 

برچسب ها

آرامش جامعه، آسیب شناسی اقتصاد، اثرات اقتصادی و اجتماعی، احیای تولید، اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال جوانان، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، ایجاد و یا کنترل تورم، تورم