فلاحی مطرح کرد ؛

ضرورت تقویت دیپلماسی همسایگی

نماینده مردم ایلام در مجلس معتقد است تقویت دیپلماسی اقتصادی به خصوص در حوزه همسایگان باعث می شود پایه های کشور در منطقه قدرتمند شده و آثار و تبعات تحریم بر آن کم شود.

  خبرگزاری خانه ملت؛ سارا فلاحیبا بیان اینکه مجلس یازدهم باید تقویت بعد نظارتی و اصلاح برخی قوانین را اولویت قرار دهد، گفت: در مجلس با تورم قانون و کسری نظارت مواجه هستیم که باید در دوره جدید مجلس اصلاح شود.

وی  بر همین اساس تصریح کرد: با توجه به اینکه تهدیدهای امروز علیه ایران اقتصادی بوده که تحریم ها یکی از آنها است و همچنین بحران کرونا نیز باعث شده اقتصاد دنیا با چالش مواجه شده و 4 تریلیون دلار خسارت به کشورها وارد شود، از این رو کشور باید برای این دوران نیز آماده باشد.

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آسیب های اقتصادی، منجر به چالش های اجتماعی شده و در نهایت به دلیل ایجاد موج نارضایتی، مسائل امنیتی را به وجود می آورد، اظهار داشت: از این رو باید مشکلات اقتصادی را از اساس برطرف کرد که در این مسیر اولویت همه کمیسیون‌ها در کنار کمیسیون های تخصصی اقتصادی باید موضوع اقتصاد باشد.

فلاحی همچنین با تاکید بر تبیین سیاست های صحیح در حوزه سیاست خارجی، عنوان کرد: اگر قصد داریم در منطقه خود امنیت‌افزایی کنیم باید به سمت دیپلماسی همسایگی برویم به خصوص با توجه به شرایطی که از سوی غربی ها تهدید می شویم، این همگرایی از سوی ایران باید افزایش یابد که باعث ایجاد یک پایه قدرتمند در منطقه شود.

فلاحی پایان خاطرنشان کرد: ایران در منطقه نقش پیشرو را دارد چرا که هیچگاه به دنبال حمله نبوده بلکه همیشه در نقش مدافع ظاهر شده است و علیرغم اینکه بارها اشغال شده اما مقابل آن ایستاده تا جایی که جریانی به نام جبهه مقاومت را در منطقه ایجاد کرده که حرفی برای گفتن دارد./

پایان پیام

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اثرات اقتصادی و اجتماعی، اخبار برگزیده، تحریم، تقویت دیپلماسی