پورابراهیمی داورانی مطرح کرد ؛

اصلاح ساختار بودجه و تحول عظیمی در شرایط اقتصادی کشور

نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: با اصلاح ساختار بودجه می توان تحول عظیمی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرد.

خبرگزاری خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تحولگرایی، گفت: مقام معظم رهبری در سخنانی روز 14 خرداد موضوعی تحت عنوان تحول درمجموعه مدیریت را بیان کردند و به مصادیق حوزه اقتصادی اشاره داشتند، به طور مثال به عدم وابستگی بودجه عمومی به نفت، چه در شرایط عادی چه در شرایط تحریمی تاکید داشتند، در شرایط تحریمی الزامات ایجاب می کند در شرایط عادی هم منطق و دیدگاه کارشناسی و استدلال علمی ایجاب می کند که این اتفاق رقم بخورد.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید در مجلس یازدهم و در مجلس گام دوم انقلاب موضوعات مهم کشور در حوزه اقتصادی را پیگیری کنیم، ادامه مسیر فعلی امکان پذیر نخواهد در شرایط جنگ اقتصادی تمام قد نیازمند تحولات اساسی در فصل های عملکردی اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی  بیان داشت: یکی از این تحولات اصلاح ساختار بودجه است که طبعیتا محور اصلی آن جایگزینی سرفصل منابع به جای منابع نفتی در بودجهعمومی کشور است و تغییراتی که باید در این بخش اتفاق بیافتد.

این نماینده مردم در مجلس  با طرح این سوال که چه مواردی می تواند جایگزین شود؟ عنوان کرد: کار کارشناسی زیادی در مرکز پژوهش ها وهم در کمیسیون های تخصصی در دوره نهم و دهم انجام شده است به نظر می رسد مجموعه این گزارش ها آماده این هست که ما بتوانیم در سال جدید برای بودجه سال 1400 توافقات بنیادی ایجاد کنیم و دولت را پای کار بیاوریم.

پورابراهیمی تصریح کرد: اکنون پیشنهادات در دستور کار قرار می گیرد البته انتظار می رفت دولت پیشنهاداتی ارایه دهد به نظر می رسد اراده ای در دولت برای ایجاد تحول در ساختار بودجه وجود ندارد، کما اینکه در طی سال های اخیر با وجود همه تاکیدات مجلس داشته و دستور صریح مقام معظم رهبری در بودجه سال 98 که باید براساس اصلاح ساختار صورت می گرفت دولت به جای اصلاح ساختار دست به برداشت از حساب صندوق ذخیر ارزی و دوازده درصد مانده فیروز شدهحساب صندوق توسعه ملی که مربوط به سال 97 بود زد و به استقراض از بانک مرکزی با انتشار اوراق عرضه بسنده کرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: سه سرفصل استقراض مبنای ایجاد درآمدهای جدید در فصل بودجه قرار گرفت که اساسا هیچ کدام موضوع تحول ساختاری نبود امروز با وجود همه تاکیدات ما سر خط هستیم و بودجه ما شبیه سنتوات گذشته است و اساسا تغییری نکرد اگر دولت اراده ای نداشته باشد مجلس باید به شکلی آن را عملیاتی کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه پیشنهادات دمشخصی برای تحولات اقتصادی دارد، اظهار داشت: کاهش هزینه دولت در بخش بودجه شرکتها بانک ها یکی از برنامه های اثرگذار است،هدف گذاری ما این است که هزینه شرکتها را کاهش دهیم اگر امسال ده درصد از سر فصل بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها را کاهش دهیم عددی که حاصل می شود حدودا معادل 130 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد دقیقا به میزان فروش نفت در شرایط خواهد بود.

وی  گفت: بر بودجه شرکت های دولتی هیچ نظارتی نمی شود برای 60 درصد شرکت های دولتی و بانک ها بودجه کشور لحاظ می شوند که بودجه آنها حدود سه برابر بودجه عمومی کشور است اگر ما در خصوص این بخش بودجه تصمیم بگیریم به راحتی امکان تنظیم بودجه وجود دارد چرا که بنگاه ها زیان ده هستند و ادامه این مسیر امکانپذیر نیست.

این نماینده مردم در مجلسبیان داشت: مولد سازی دارایی دولت بخش دوم تحولات اقتصادی است، بیش از 7هزار هزار میلیارد تومان دارایی دولت است که حتی معادل 10 درصد آن را در نظر بگیریم که امکان مولد سازی آن وجود دارد معادل درآمد فروش نفت برای کشور می توان اعتبار سازی کرد پس منابع وجود دارد و دولت هم قبول دارد اما اراده ای دولت وجود ندارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به اینکه باید در زمینه اصلاح ساختار بانکی، قوانین حوزه بانک مرکزی و عملکرد بانک خصوصی اقدام شود، تاکید کرد: با اصلاح ساختار بودجه می توان تحول عظیمی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرد./

پایان پیام

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، افزایش بودجه، تحریم، تحریم اقتصادی، تحریم ها، تصویب قوانین