مصری مطرح کرد ؛

رسیدگی به امور مردم اقدامی انقلابی

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس انقلابی صرف اقدامات سیاسی و شعار مرگ بر آمریکا دادن نیست، در واقع رسیدگی به امور مردم اقدامی انقلابی است.

 خبرگزاری خانه ملت؛ عبدالرضا مصری به تشریح اولویت های اصلی مجلس یازدهم پرداخت و گفت: مجلسی انقلابی و مردمی است که دغدغه مردم را در اولویت خود قرار می دهد، در غیر این صورت اگر مجلس بخواهد جدا از مردم بخواهند حرکت کند هرگز نمی تواند مردم باشد.

نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: نمایندگان باید از میان مردم انتخاب شوند نه اینکه اعضای هیات علمی، قاضی، مدیرعامل و سفیر به مجلس راه پیدا کنند، چرا که جایگاه نماینده موجب تغییر طبقه اجتماعی و فاصله بین مردم و مجلس می شود.

این نماینده در مجلس بیان کرد: انتظار می رود نمایندگان مجلس انقلابی دغدغه اقشار ضعیف جامعه را بدانند و دنبال کنند، اما با افزایش فاصله بین مردم و نمایندگان دستگاه قانونگذاری کشور از بطن جامعه فاصله می گیرد.

وی  تصریح کرد: سال گذشته 1400 میلیارد تومان در تبصره 14 بودجه به افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شد اما دولت یک ریال به حقوق آن ها اضافه نکرد. رزمندگان اسلام در تنگنا زندگی می کنند و برای امرار معاش با مشکل روبه رو هستند، گذاران زندگی با مستمری ماهانه 750 هزار تومان ممکن نیست.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر نمایندگان خودشان جای مردم بگذارند، آن زمان مجلس مردم شکل می گیرد، ضمن این که انقلابی بودن به معنی مدیریت، تفکر و اقدام جهادی است یعنی اگر دغدغه ها را فهمیدیم و راهکار برای آن پیدا کردیم انقلابی بودن مجلس حفظ می شود.

عبدالرضا مصری گفت: انقلابی بودن صرف مسائل سیاسی و سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» نیست، بلکه اقدام انقلابی در داخل کشور یعنی رسیدگی به امور مردم است.

مصری خاطرنشان کرد:امیدوارم که مجلس یازدهم این امر مهم را بدون کارهای پوپولیستی و شعار های پوچ و تو خالی اجرای کند./

پایان پیام

برچسب ها

آرمان های انقلاب اسلامی، اخبار برگزیده، امور نمایندگان، انقلاب، بیانات رهبری