نادری مطرح کرد ؛

تعامل قوا از مولفه های پذیرفته شده ی دموکراسی در دنیا

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نگاه های سیاسی و جناحی نباید بر ساختار و مسیر تعامل قوا با یکدیگر اثر گذار باشد.

  خبرگزاری خانه‌ملت ؛ احمد نادری اظهار داشت: بحث تعامل قوا یکی از مولفه های پذیرفته شده ی دموکراسی در دنیا است و در کشور ما هم در ساختار جمهوری اسلامی که به نوعی حکومت مردمی مبتنی بر احکام و اصول اسلامی است مورد تاکید قرار دارد.

نادری  افزود:در ساختار کشور، قوای سه گانه زیر مجموعه ی حاکمیت هستند و باید با یکدیگر همکاری و تعاملی در مسیر تحقق اهداف کل کشور داشته باشند.

وی  ادامه داد:قوه مقننه وظیفه ی نظارت بر عملکرد قوه مجریه را نیز در کنار سایر وظایف خود بر عهده دارد و این نظارت به نوعی از رهگذر تعامل محقق می شود اما همه ی تعامل به نظارت خلاصه نمی شود و در سایر موضوعات و بخش ها نیز تعامل در اداره ی کشور لازم و ضروری است.

نادری  بابیان اینکه پذیرش تعامل و تسهیل در نظارت به دولت در انجام وظیفه کمک می کند گفت:نظارت مجلس بر دولت به معنای مچ گیری وسنگ اندازی نیست بلکه نگاه از بیرون و از بالا به عملکرد بخش های مختلف و پایش این عملکرد در راستای اهداف دولت و کشور است پس اگر نظارت به شکل مطلوبی انجام شود دولت تقویت خواهد شد.

وی  تصریح کرد:وکیل الدوله بودن به نفع هیچ کس در کشور نیست چرا که نتیجه این رفتار سرپوش گذاشتن بر روی رفتار های غلط و خطاها خواهد بود و در نهایت ملت و نظام متضرر خواهند شد،وکیل الملّه اما مطالبات مردم را بر هر چیزی ترجیح می دهد،و آنچه که بر فضای تعاملی قوا حاکم است همین موضوع است،قطعا دولت و مجلس نگاه سیاسی خاص خود را دارند و قرار نیست منطبق بر هم باشند اما نگاه سیاسی محور تعامل و نظارت نیست بلکه حقوق ملت و مصلحت کشور تعیین کننده مسیر تعامل است./

پایان پیام

برچسب ها

آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده، اهداف، بهبود عملکردهای نظارتی مجلس، روابط قوای سه گانه، قوای سه گانه