خبر

مسیر شما: اخبار سیاست های تشویقی برای افزایش رشد جمعیت
سیاست های تشویقی برای افزایش رشد جمعیت

نماینده مردم شهرستان سراوان و مهرستان در مجلس یازدهم با اشاره به کاهش چشمگیر نرخ فرزندآوری در کشور، گفت: سیاستگذاری های فرهنگی بدون توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی به منظور ترغیب خانواده به فرزند آوری، اثرگذار نخواهد بود.

  خبرگزاری خانه ملت؛ ملک فاضلی با اشاره به پیرشدن جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری، گفت: باید ترکیب و ساختار جمعیتی با توجه به نیاز جامعه در آینده به نحوی باشد که دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص مسائل جمعیتی برطرف شده و جامعه بتواند در بخش های مختلف توسعه، نیروی انسانی کافی و متناسبی را داشته باشد.

ملک فاضلی با اشاره به کاهش نرخ فرزندآوری در سال‌های گذشته ادامه داد: یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته در نظام خانواده‌ها دستخوش تغییر شده و جمعیت کشور را به چالش کشیده بحث کاهش تمایل به فرزند‌آوری است. که باید با بررسی علل و عوامل آن، سیاست های تشویقی مناسبی برای افزایش رشد جمعیت و فرزندآوری تعیین کنیم.

وی  افزود: یکی از مسائلی که در حال حاضر در کشور ما بحث فرزندآوری را تحت تأثیر خود قرار داده مسائل اقتصادی است. خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های زندگی از فرزند‌آوری واهمه دارند. درحالی‌که دولت‌ها باید برای حمایت از خانواده‌ها هزینه‌های سیاست‌های تشویقی اتخاذ کند.

نماینده مردم شهرستان سراوان و مهرستان در مجلس یازدهم در خصوص تاثیر فرهنگ سازی مناسب برای تشویق زوجین به فرزندآوری،گفت: یقیناً پروسه فرهنگی برای افزایش تمایل به فرزندآوری بدون توجه به وضعیت اقتصادی جامعه اثرگذار نخواهد بود. ما باید تمامی مسائل مربوط به خانواده را در یک بسته واحد و در کنار هم بررسی کنیم. در سال‌های گذشته در این خصوص غفلت‌هایی زیادی صورت گرفت و وضعیت نگران کننده امروز را ایجاد کرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه سیاستگذاری‌های فرهنگی بدون توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی به منظور ترغیب خانواده به فرزند آوری، اثرگذار نخواهد بود خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات پزشکی و بهداشتی در زمینهٔ تنظیم خانواده و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به مردم نیز در این زمینه تأثیر بسزایی خواهد داشت./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر