پورابراهیمی داورانی مطرح کرد ؛

بازار ارز قابل کنترل توسط بانک مرکزی است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم می گوید بانک مرکزی به دلیل کنترل نقدینگی و رصد نقل و انتقالات وجوه نقد، بر عملیات بازار ارز نظارت دارد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره رشد نرخ ارز طی هفته‌های گذشته، گفت: نرخ ارز متاثر از عوامل بیرونی و درونی است؛ مولفه‌هایی مانند حجم نقدینگی، بودجه دولت و استقراض بانک مرکزی، تغییر پایه پولی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور عوامل بیرونی بوده و متغیرهایی مانند تحریم ها، محدودیت در نقل و انتقال پول، عدم امکان وصول مطالبات و.. نیز عوامل بیرونی هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم با بیان اینکه علیرغم تمام تحریم‌های ظالمانه آمریکا، کشور توانست مسیر مدیریت ارز را پیدا کند، افزود: اگرچه سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی تا حدودی قابل قبول است اما در برخی زمینه ها اختلاف نظرهایی وجود دارد.

بازار ارز قابل کنترل توسط بانک مرکزی است

محمدرضا پورابراهیمی داورانیبا بیان اینکه در نیمه دوم سال 97 با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و سیاست های ارزی، مسیر جدیدی در ریل گذاری اقتصادی کشور ایجاد شد، اظهار کرد: از آنجایی که کشور از اسفند ماه 98 با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، این ویروس را نیز می توان به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ ارز دانست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی به دلیل اشراف تقریبی که بر بازار ارز، کنترل نقدینگی و رصد نقل و انتقالات وجوه نقد دارد، نظارت بر عملیات بازار ارز ممکن شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم با بیان اینکه بازار ارز قابل کنترل توسط بانک مرکزی است، افزود: کشور از پیک فشارهای اقتصادی گذشته و بانک مرکزی توانایی مدیریت بازار کنونی را دارد./

پایان پیام

برچسب ها

اجرای طرح تحول نظام بانکی، اخبار برگزیده، ارز، ارز و پول