نادری مطرح کرد ؛

اهتمام جدی مجلس برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس می گوید برای اینکه دولت ها در مسیر خدمتگزاری به مردم حرکت کنند باید نمایندگان بر اجرای دقیق قوانین نظارت جدی داشته باشد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ احمد نادری به اهتمام جدی مجلس برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین اشاره کرد و گفت: مجلس 2 کارکرد مهم اعم از قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را داراست که باید مکمل همدیگر باشند و به هر کدام از آنها خللی وارد شود مجلس دچار عدم تعادل می‌شود.

احمد نادری در ادامه افزود: بخش قانونگذاری و نظارت مجلس باید به موازات یکدیگر پیش برود؛ یعنی باید قانون صحیح مبتنی بر بدنه کارشناسی دقیق و فارغ از نیات سیاسی و تعارض منافع تدوین شود. اگر این 2 به موازات هم پیش روند ما به سمتی خواهیم رفت که کشور در مسیر پیشرفت قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات با اشاره به اینکه نبود قوانین صحیح و نظارت کافی سبب بروز مشکلاتی برای کشور می‌شود، تاکید کرد: اگر ابعاد نظارتی و قانونگذاری مجلس دچار نقصان شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس در ادامه افزود: مجلس یازدهم با پشتوانه کار کارشناسی، علمی و دقیق مشکلات مردم را رصد خواهد کرد و در راستای مشکلات مردم گام برمی‌دارد و نظارت جدی بر اجرای قوانین را در دستور کار خواهد داشت.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات با اشاره به اینکه مجلس یازدهم از وظیفه نظارتی خود کوتاه نخواهد آمد و البته با هیچ دولتی هم تعارف ندارد، اشاره و اظهار کرد: مجلس در استفاده از ابزار نظارتی خود هیچ تعارفی با دولت‌ها ندارد، بنابراین این دولت یا دولتی که در آینده روی کار می‌آید برای ما فرقی نمی‌کند؛ چرا که ما سوگند یاد کردیم و طبق قانون موظف هستیم که بُعد نظارتی را قوی کنیم و البته به این معنا نیست که ما می‌خواهیم مچ گیری کنیم و یا دعواهای سیاسی راه بیندازیم./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، بهبود عملکردهای نظارتی مجلس، دستگاه ه های نظارتی، دستگاه های نظارتی